نویسنده = ���������� �������� ��..
تعداد مقالات: 3
1. دندان‏های اضافه متعدد در بیمار غیر سندرومیک: گزارش مورد

دوره 37، شماره 1، فروردین 1392، صفحه 81-84

10.22038/jmds.2014.447

مجید عشق پور؛ رضا شاه اکبری؛ برات ا... شبان