نویسنده = فرزانه احراری
مقایسه سطح دانش و رضایتمندی دانشجویان از آموزش حضوری به شیوه سنتی و مبتنی بر وسایل کمک آموزشی در واحد درسی کاربردهای بالینی لیزر در دندانپزشکی

دوره 48، شماره 1، فروردین 1403، صفحه 514-524

10.22038/jmds.2024.74299.2305

زهره دلیرثانی؛ جواد سرآبادانی؛ فرزانه احراری؛ محبوبه طاهری زاده؛ فریبا حسنی؛ حسین باقری


بررسی ضخامت استخوان آلوئول در نواحی قدامی فکین در افراد دارای مال اکلوژن های کلاس I و کلاس III

دوره 47، شماره 4، آذر 1402، صفحه 421-431

10.22038/jmds.2023.69715.2251

مصطفی شهابی؛ فرزانه احراری؛ سید حسین حسینی زارچ؛ محمد جواد علوی


بررسی کارایی سفید کردن در منزل در اصلاح رنگ دندان های دارای لکه های سفید بعد از درمان ارتودنسی

دوره 44، شماره 3، مهر 1399، صفحه 201-208

10.22038/jmds.2020.46561.1880

فرزانه احراری؛ مجید اکبری؛ حمیده سادات محمدی پور؛ صالحه سکندری


مقایسه میزان رضایتمندی بیماران از نگهدارنده های هاولی و فرم داده شده در خلأ

دوره 42، شماره 4، دی 1397، صفحه 285-297

10.22038/jmds.2018.11988

براتعلی رمضانزاده؛ فرزانه احراری؛ زهرا سادات حسینی؛ محسن قلی زاده


بررسی تأثیر اضافه کردن لیزر کم توان به درمان دارویی در بیماران مبتلا به سندرم سوزش دهان: کارآزمایی بالینی تصادفی

دوره 41، شماره 2، تیر 1396، صفحه 107-120

10.22038/jmds.2017.8813

آتس سا پاک فطرت؛ زهرا دلاوریان؛ مهدی طالبی؛ فرزانه احراری؛ جاوید راسخی؛ محسن فروغی پور؛ محمد خواجه دلویی


بررسی آزمایشگاهی اثر آنتی‏ میکروبیال فتوداینامیک تراپی روی استرپتوکوکوس موتانس

دوره 40، شماره 2، تیر 1395، صفحه 105-112

10.22038/jmds.2016.6687

فرزانه احراری؛ کیارش قزوینی؛ فاطمه مظهری؛ رضا فکرآزاد؛ ندا اسلامی؛ نیلوفر عمرانی


تاثیر دهانشویه های حاوری نانوذرات فلزی بر ثبات رنگ کامپوزیت رزین

دوره 39، شماره 1، فروردین 1394، صفحه 1-8

10.22038/jmds.2014.3601

فرزانه احراری؛ ندا اسلامی؛ رویا زمانی


بررسی کارایی روش لیزر فلورسانس در تشخیص حفرات پوسیدگی پروگزیمالی

دوره 37، شماره 3، مهر 1392، صفحه 185-200

10.22038/jmds.2013.1098

مجید اکبری؛ فرزانه احراری؛ حسین حسینی زارچ؛ فاطمه موقری پور


بررسی خصوصیات کششی چند نوع لیگاچور الاستومری مورد استفاده در ایران

دوره 31، شماره 4، دی 1386، صفحه 269-278

10.22038/jmds.2007.1372

طاهره جلالی؛ سید مجتبی زبرجد؛ فرزانه احراری