نویسنده = سید حسین حسینی زارچ
تعداد مقالات: 4
2. ارزیابی دقت رادیوگرافی پانورامیک اختصاصی مفصل گیجگاهی فکی در بررسی موقعیت کندیل

دوره 41، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 197-208

10.22038/jmds.2017.9222

سید حسین حسینی زارچ؛ آدینه جوادیان لنگرودی؛ لیدا بهرامیان؛ فرشته جاهد کیهانی؛ عبدالله جوان


3. بررسی صحت تشخیص رادیوگرافی‏های معمولی در افتراق ضایعات خوش‏خیم از بدخیم ناحیه فک و صورت

دوره 33، شماره 2، تابستان 1388، صفحه 121-128

10.22038/jmds.2009.1277

سید حسین حسینی زارچ؛ آدینه جوادیان لنگرودی؛ امیر توسلی نوقابی


4. ارزیابی دقت توموگرافی معمولی در تعیین موقعیت کانال فک پایین

دوره 33، شماره 1، بهار 1388، صفحه 25-32

10.22038/jmds.2009.1288

سید حسین حسینی زارچ؛ زهرا محمدزاده رضایی