نویسنده = ������ ������������ ������
تعداد مقالات: 8
1. بررسی شیوع و علل خارج سازی پیچ و پلاک در جراحی های ارتوگناتیک دانشکده دندانپزشکی مشهد در طی سالهای 97-1395

دوره 44، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 55-64

10.22038/jmds.2020.43705.1847

رضا شاه اکبری؛ سهند سمیعی راد؛ شیلان حسنعلی زاده؛ عبدالله جوان رشید


2. ارزیابی مشکلات پریودنتال دندان مولر دوم فک بالا به دنبال جراحی دندان مولر سوم فک بالا

دوره 43، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 83-90

10.22038/jmds.2019.12479

مجید رضا مختاری؛ سولماز پورگنابادی؛ سمیه ابراهیمی بنده قرایی؛ رضا شاه اکبری


3. مقایسه معایب و مزایای تکنیکهای الکتروسرجری و استفاده از اسکالپل در برشهای داخل دهانی جراحیهای ارتوگناتیک

دوره 42، شماره 2، تیر 1397، صفحه 151-158

10.22038/jmds.2018.10891

رضا شاه اکبری؛ برات ا.. شبان؛ مجید عشق پور؛ شمسی کوهی خواجه ها؛ شمیمه اسدی


4. ارزیابی مشکلات پریودنتال مولردوم ماگزیلاری پس از برداشتن پیوند استخوان از ناحیه توبروزیته

دوره 39، شماره 1، فروردین 1394، صفحه 43-50

10.22038/jmds.2014.3602

رضا شاه اکبری؛ مجید عشق پور؛ مجیدرضا مختاری؛ اعظم کاظمی مقدم


6. دندان‏های اضافه متعدد در بیمار غیر سندرومیک: گزارش مورد

دوره 37، شماره 1، فروردین 1392، صفحه 81-84

10.22038/jmds.2014.447

مجید عشق پور؛ رضا شاه اکبری؛ برات ا... شبان


7. بررسی مقایسه‏ای پلن فرانکفورت آناتومیک و ماشینی نسبت به پلن افق واقعی در سفالوگرام های دیجیتال

دوره 36، شماره 3، مهر 1391، صفحه 173-182

10.22038/jmds.2012.477

سیده‏ مریم امیدخدا؛ رضا شاه‏ اکبری؛ مجید قنبرزاده؛ سعیده قانعی؛ سیدحسین حسینی‏ زارچ؛ حبیب‏ الله اسماعیلی


8. جابجایی تصادفی سومین مولر فک پایین به فضای اینفراتمپورال: گزارش مورد

دوره 34، شماره 1، فروردین 1389، صفحه 95-98

10.22038/jmds.2010.1212

رضا شاه اکبری؛ مجید عشق پور؛ حامد مرتضوی