نویسنده = عباس مکارم
تعداد مقالات: 6
1. بررسی تطبیقی نظام آموزش مداوم دندانپزشکی در ایران با برخی کشورهای جهان

دوره 41، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 339-356

10.22038/jmds.2017.9897

عباس مکارم؛ علی عمادزاده؛ مریم امیرچقماقی؛ علیرضا صراف شیرازی؛ پگاه مسنن مظفری


3. ارزشیابی وضعیت آموزش در بخش سلامت دهان و دندانپزشکی اجتماعی دانشکده دندانپزشکی مشهد با کمک الگوی ارزشیابی سیپ CIPP در سال تحصیلی 93-91

دوره 38، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 347-362

10.22038/jmds.2014.3312

عباس مکارم؛ ترانه موحد؛ جواد سرآبادانی؛ محمدتقی شاکری؛ تکتم اسدیان لالیمی؛ ندا اسلامی


4. مقایسه آزمایشگاهی تغییر رنگ مینای دندانهای شیری ناشی از مصرف سه نوع قطره آهن

دوره 30، شماره 3,4، پاییز 1385، صفحه 247-254

10.22038/jmds.2006.1436

محبوبه شب زنده دار؛ عباس مکارم؛ حسین عرفایی؛ زهرا خشایارمنش؛ سعید ابراهیم زاده


5. بررسی کلینیکی ترمیم توام کامپازیت – آمالگام در دندانهای مولر شیری (مطالعه مقدماتی)

دوره 27، شماره 3,4، پاییز 1382، صفحه 166-172

10.22038/jmds.2003.1617

فاطمه مظهری؛ عباس مکارم؛ سید حمیدرضا سید صفی زاده


6. مطالعه شیوع صدمات دندانی ناشی از ضربه در ورزشهای رزمی ورزشکاران مشهد در سال 1380

دوره 27، شماره 1,2، بهار 1382، صفحه 37-42

10.22038/jmds.2003.1626

بهجت الملوک عجمی؛ عباس مکارم؛ سید شمس الدین شریفی