دوره و شماره: دوره 33، شماره 4، زمستان 1388 

مقاله پژوهشی

1. بررسی رابطه اکلوژن با اختلالات مفصل گیجگاهی- فکی در کودکان پیش دبستانی شش ساله مشهد-ایران

صفحه 267-276

بهاره بقایی؛ بهجت الملوک عجمی؛ بهاره حافظ؛ نیلوفر خالصه؛ علیرضا صراف شیرازی


3. تاثیر کلینیکی و رادیوگرافیک آلندرونات سدیم در پریودنتیت متوسط مزمن

صفحه 285-290

نیلوفر جنابیان؛ سینا حقانی فر؛ علی اکبر مقدم نیا؛ نیلوفر حسن نیا


5. تعیین ارتباط بین سردردهای مزمن با ضایعات سرویکالی بدون پوسیدگی دندان ها

صفحه 301-310

عبدالرحیم داوری؛ محمد حسن اسلامی؛ علیرضا دانش کاظمی؛ سیدمجید موسوی نسب؛ مجتبی صالحی


گزارش مورد

10. گزارش مورد: نوریلمومای دژنره داخل استخوان فک پایین در یک خانم 23 ساله

صفحه 353-360

جهانشاه صالحی نژاد؛ فرامرز بابازاده؛ شادی ثقفی؛ رضا زارع محمود آبادی؛ علیرضا رجائی