دوره و شماره: دوره 33، شماره 3، پاییز 1388 
3. مقایسه اثر مقادیر بالای آموکسی سیلین خوراکی با پنی سیلین تزریقی در درمان عفونت‏های حاد دندانی

صفحه 197-206

عباس جوادزاده بلوری؛ فرامرز بابازاده؛ مسعود شیعه زاده؛ زهره دلیرثانی


6. مقایسه استحکام خمشی دو روش لحیم‏کاری معمولی و Cast to در پروتزهای ثابت با استفاده از فلزات بیس

صفحه 223-230

مریم رضایی دستجردی؛ جلیل قنبرزاده؛ محمدرضا صابونی؛ کامران امیریان؛ حبیب الله اسماعیلی


7. بررسی اثر پلی‏مورفیسم ژن سایتوکاین های پیش‏التهابی در بیماری پریودنتیت مهاجم ژنرالیزه

صفحه 231-240

احمدرضا عبادیان؛ مهرداد رادور؛ حمیدرضا عرب؛ جلیل توکل افشاری؛ ناصر سرگلزایی؛ سلمان قره گزلو؛ اعظم بروک؛ مژگان شیرخانی


8. بررسی رابطه بیماری پریودنتال با بیماری مزمن انسدادی ریه (COPD)

صفحه 241-246

کاظم فاطمی؛ سید علی بنی هاشم راد؛ محمد توحیدی؛ سید حسین حسینی


9. تاثیر جویدن آدامس بر شاخص پلاک دندانی در غیاب اقدامات بهداشتی

صفحه 247-254

مریم کرمی نوگورانی؛ وحید اصفهانیان؛ محمدرضا سلطانی