دوره و شماره: دوره 33، شماره 1، بهار 1388 
2. بررسی میزان ناهمواریهای سطحی سیم های ارتودنسی تولید شده از شرکت های مختلف توسط دستگاه پروفیلومتری

صفحه 9-16

فریبرز امینی؛ بهاره آقامحمدی آمقانی؛ بهنام خسروانی فرد؛ بهزاد اسفندیارپور


5. بررسی اثر دو تمیزکننده دنچر بر خشونت سطحی و سختی یک نوع آستر نرم سیلیکونی

صفحه 33-40

رضا درفشی؛ امیر علیرضا خالدی؛ مهرو وجدانی؛ محمد عموزاده عمرانی


7. بررسی اکسفولیاتیو سیتولوژی سلول های اپی تلیالی مخاط گونه در بیماران مبتلا به دیابت

صفحه 47-52

حمید رضا عبدالصمدی؛ محسن شاه طاهری؛ حامد مرتضوی؛ شرمین عبداله زاده؛ رضا زارع؛ محمد واحدی