نویسنده = حکیمانه، سید محمدرضا
تعداد مقالات: 2
1. مقایسه اثر آزمایشگاهی عصاره آبی گیاهان گل سرخ، سماق، گلنار و کلرهگزیدین بر باکتری استرپتوکوکوس موتانس

دوره 44، شماره 4، زمستان 1399، صفحه 373-383

10.22038/jmds.2020.47887.1902

فاطمه قربانی؛ فرید عباسی؛ روناک بختیاری؛ مهدی نوروزی؛ محمد امین بافنده؛ سید شجاع الدین شایق؛ سید محمدرضا حکیمانه


2. مقایسه اثر دو دهانشویه گیاهی و کلرهگزیدین بر روی التیام لثه بعد از انجام جراحی افزایش طول تاج کلینیکی دندان

دوره 44، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 248-258

10.22038/jmds.2020.45802.1871

ایمان علی محمدی؛ محمود نصر اصفهانی؛ سید محمدرضا حکیمانه؛ داریوش طالعی؛ محمد امین بافنده؛ سید شجاع الدین شایق