بررسی فراوانی اگزوستوز در سینوس ماگزیلاری توسط روش توموگرافی کامپیوتری با اشعه مخروطی در جمعیتی از شمال کشور

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی بابل، بابل، ایران

2 مرکز تحقیقات سلامت و بهداشت دهان، پژوهشکده سلامت، دانشگاه علوم پزشکی بابل، بابل، ایران

3 مرکز تحقیقات مواد دندانی، پژوهشکده سلامت، دانشگاه علوم پزشکی بابل، بابل، ایران،

4 گروه جراحی دهان، فک و صورت، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی بابل، بابل، ایران

5 پژوهشکده سلامت، دانشگاه علوم پزشکی بابل، بابل، ایران.

10.22038/jmds.2024.23691

چکیده

چکیده
مقدمه: اگزوستوز آنترال در سینوس ماگزیلاری عموما موجب تغییراتی در سینوس فک بالا می‌شود، و گسترش آن ممکن است روش های برنامه ریزی شده بالابردن سینوس قبل از عمل قرارگیری ایمپلنت در ناحیه بی دندانی خلف ماگزیلا را پیچیده کند. بنابراین، پیش از جراحی ایمپلنت، ارزیابی حضور اگزوستوزهای آنترال و سایر تغییرات به خصوص در سینوس های فک بالا ضروری است. هدف از مطالعه حاضر بررسی فراوانی اگزوستوز در سینوس ماگزیلاری توسط تکنیک تصویربرداری توموگرافی کامپیوتری با اشعه مخروطی CBCT)) در جمعیتی از شمال کشور بود.
مواد و روش ها: در این مطالعه توصیفی-تحلیلی، 1068 تصویر CBCT مورد بررسی قرار گرفت. مواردی نظیر وجود اگزوستوز، مکان، دو طرفه یا یکطرفه بودن، نوع اگزوستوز و نوع استخوان مورد مطالعه قرار گرفت. در تصاویر کرونال، ساژیتال واگزیال، وجود اگزستوز و محل
قرارگیری آن در سینوس ماگزیلا و ویژگی های ظاهری و تقارن آن در صورت وجود ثبت شد.
پس از جمع آوری داده ها و اطلاعات توسط نرم افزار SPSS V.20 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و سطح معناداری 05/0در نظر گرفته شد.
یافته ها: در مطالعه  حاضر، 1068 نمونه مورد ارزیابی قرار گرفت، که در  15 مورد  اگزوستوز مشاهده شده است . از 15 مورد اگزوستوز مشاهده شده در 4 مورد قرینگی دوطرفه (7/26%) و در 11 مورد یک طرفه (3/73%) مشاهده شد. از این موارد،9 مورد در سمت راست، 2 مورد در سمت چپ و 4 مورد در هر دوسمت راست و چپ دیده شد. 9 مورد در دیواره تحتانی، 3 مورد در دیواره مدیال و 7 مورد در دیواره لترال مشاهده شد. بین جنس و وجود اگزوستوز ارتباط معناداری مشاهده نشد (05/0P>).
نتیجه گیری: اغلب اگزوستوزهای مشاهده شده از نوع گسترده بودند. لذا  به دندانپزشکان پیشنهاد می شود که قبل از انجام جراحی ایمپلنت، موقعیت و وضعیت سینوس ماگزیلاری را مورد ارزیابی قرار دهند.
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Prevalence of Exostosis in Maxillary Sinus by Cone-Beam Computed Tomography Technique in a Population of Northern Iran

نویسندگان [English]

 • Kasra Pishkar 1
 • Hakimeh Ghorbani 2
 • Farida Abesi 3
 • alireza babaeiDarzi 4
 • hemmat gholinia 5
1 Student Research Committee, Babol University Of Medical Sciences, Babol, Iran
2 Oral Health Research Center, health Research Institute, Babol University Of Medical Sciences, Babol, Iran
3 4. Dental Material Research Center, health Research Institute, Babol University Of Medical Sciences, Babol, Iran
4 Department of Oral and Maxillofacial Surgery, Faculty of Dentistry, Babol University of Medical Sciences, Babol, IR Iran
5 health research institute, Babol university of medical sciences, Babol,Iran
چکیده [English]

Background: Antral exostosis in the maxillary sinus generally causes changes in the sinus, and its expansion may complicate planned sinus lift procedures before implant placement in the edentulous posterior maxilla. Therefore, before planning implant surgery, it is necessary to evaluate the presence of antral exostoses and other abnormalities, especially in the maxillary sinuses. The aim of the present study was to investigate the prevalence of exostoses in the maxillary sinus through cone beam computed tomography (CBCT) images in a population of northern Iran.
Materials and Methods: In this descriptive analytical study, 1068 scans were examined. Several parameters such as the presence of exostosis, location, bilateral or unilateral, type of exostosis and type of bone were investigated. In the coronal, sagittal, and axial images, the presence of exostosis and its location in the maxillary sinus, and its appearance and symmetry were recorded. Then, the collected data were analyzed by SPSS version 20 software and the significance level was considered P<0.05.
Results: In the present study, 1068 samples were evaluated, and exostoses were observed in 15 cases. Out of the 15 cases of exostosis observed, there were 4 cases of bilateral (26.7%) and 11 cases of unilateral (73.3%) exostoses. 9 cases were on the right, 2 cases on the left side and 4 cases were both on right and left sides. 9 cases were observed in the lower wall, 3 cases in the medial wall and 7 cases in the lateral wall. There was no significant relationship between gender and the presence of exostoses (P=0.427).
Conclusion: The most frequently encountered exostoses were of broad-base type. Therefore, dentists are suggested to evaluate the position and condition of the maxillary sinus before performing implant surgery.
 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Keywords: Exostoses
 • maxillary sinus
 • Cone beam computed tomography

مقدمه
اگزوستوز یک پدیده نادر است که همچون هیپوپلازی و پنوماتیزاسیون یک تغییر آناتومیکی در سینوس های ماگزیلاری است.(1) اگزوستوز یا هایپروستوزها رشد استخوانی قشر موضعی روی فک پایین و فک بالا هستند. معمولاً در امتداد آلوئولها یا روی کام سخت یافت می شوند و بسته به محل و میزان آن، میتوان آنها را به عنوان توروس مندیبلاریس(TM) ، توروس پلاتینوس (TP)، باکال یا اگزوستوز فک بالا طبقه بندی کرد. شایع ترین انواع رشد بیش از حد استخوانی داخل دهانی TP و TM است. این نوع اگزوستوز همیشه علائمی ایجاد نمی‌کند، اگرچه برخی از افراد ممکن است درد طولانی‌مدت یا مزمن و فشار سینوسی داشته باشند، زیرا سینوس‌هایشان به‌درستی تخلیه نمی‌شود. (2) 55٪ از اگزوستوزها در دیواره خلفی و کف

 

سینوس فک بالا و 10٪ در مرز دیواره های داخلی و قدامی قرار دارند. با توجه به بیوپسی معمولاً نیازی به جراحی

نیست، مگر اینکه علائم بالینی ایجاد کرده و منجر به انسداد سینوس شوند. ضایعاتی نظیر آنترولیت ها و استئوما واقع در سینوس های ماگزیلاری، در تشخیص افتراقی با اگزوستوز قرار می‌گیرند، که در صورت تشخیص صحیح و رادیوگرافی توسط اسکن های CBCT، از اقدام اعمال
غیرضروری نظیر بیوپسی و جراحی خودداری می‌گردد.(
3)

سینوس های ماگزیلاری ساختارهای آناتومیکی قابل توجهی دارند که برای ارزیابی قبل از قرار دادن ایمپلنت مهم هستند. با این وجود، درمان ایمپلنت با برخی یافته ها در سینوس فک بالا مانند پنوماتیک، هیپوپلازی، سپتا آنترال و اگزوستوز قابل اصلاح است.(4)سینوس ماگزیلا نزدیک به اربیت، مرز آلوئولار و دندانهای خلفی ماگزیلاست. بنابراین، این ناحیه آناتومیکی ممکن است در طی جراحی های دندانپزشکی صدماتی را تحمل کند. تکنیک بالابردن سینوس ماگزیلا یک راهکار بسیار متداول پیش از جراحی ایمپلنت دندان در نواحی خلفی ماگزیلای آتروفیک است. در کل، ارزیابی چندین تغییر در سینوس های فک بالا به ویژه قبل از عمل قرارگیری ایمپلنت در ناحیه خلفی ماگزیلا ضروری است زیرا آلوئولار پروسس ماگزیلا کف سینوس ماگزیلاری را تشکیل می دهد. اگزوستوز آنترال تغییری در سینوس فک بالا است که ممکن است روش‌های
برنامه ریزی شده بالابردن سینوس قبل از عمل قرارگیری ایمپلنت در نواحی بی دندانی خلف ماگزیلا را پیچیده کند. بنابراین،
در مواردی پیش از جراحی یا قرار دادن ایمپلنت، ارزیابی حضور اگزوستوزهای آنترال و سایر تغییرات در سینوس های ماگزیلاری ضروری است.(1)

تکنیک تصویربرداری توموگرافی کامپیوتری با اشعه‌ی مخروطی (CBCT) با مزیت ارزیابی سه بعدی یکی از بهترین ابزارها جهت بررسی و استنباط درست از آناتومی ساختار های سینوس ماگزیلاری است.(6و5) پیشرفت های موجود در نرم افزار توموگرافی کامپیوتری باعث شده است که تصویربرداری از سینوس های پارانازال دقیق و آسان ارزیابی شود و امکان تصویربرداری و وضوح بسیار بیشتر ساختارها را فراهم می آورد. علاوه بر این، CBCT یک روش تصویربرداری تشخیصی مهم برای معاینه دندانپزشکی در نظر گرفته می­شود.(4) در واقع، CBCT یک ابزار تشخیصی مفید برای شناسایی تغییرات آناتومیکی و ناهنجاری های سینوس فک بالا، بدون قرار گرفتن در معرض ساختارهای جمجمه است.(1) بنابراین، تصاویر  CBCT دید بهتری از آناتومی بیمار، کمپلکس استئومئاتال (ناحیه ای مربوط به استئوم سینوس ماگزیلاری و سلول های هوایی اتموئید)، حفرات بینی و توصیف هر واکنش استخوان اطراف به بیماری سینوس، فراهم می سازد.

Alzain و همکاران(7) در مطالعه‌ای به ارزیابی شیوع تغییرات آناتومیکی و اگزوستوز و پاتوزیس فک بالا با استفاده از CBCT پرداختند. در این مطالعه 526 تصویر CBCT از سینوس 263 بیمار (140 زن و 96 مرد) مورد ارزیابی قرار گرفت، که وجود سپتوم در هردوسینوس به ترتیب 54/37% و 57/41% بود. نتایج حاصل از این مطالعه بدین صورت بود که ارزیابی رادیوگرافی قبل از جراحی ایمپلنت با استفاده از CBCT به دلیل تغییرات آناتومیکی بسیار توصیه می شود، تا در صورت نیاز درمان سینوس فک بالا انجام گیرد تا خطر عوارض و شکست ایمپلنت های دندانی را کاهش می‌دهد. در مطالعه دیگری، شیوع اگزوستوز سینوس ماگزیلا، 9/0٪ از  2196 رادیوگرافی پانورامیک گزارش شد که همه آنها موارد یک طرفه بودند. همین نویسندگان اظهار داشتند که هیچ اطلاعاتی در مورد منشأ اگزوستوز یافت نشده است. اگرچه اخیراً، برخی از نویسندگان مواردی از اگزوستوز را در بیماران تحت درمان با ایریگیشن بینی مرتبط کرده اند.(4, 8)

بنابراین، بررسی شیوع اگزوستوزیس در سینوس ماگزیلاری و تغییرات آناتومیک حاصل از آن جهت استفاده در برنامه ریزی های پیش از جراحی ایمپلنت و آگاهی دادن به جراحان نسبت به شیوع اگزوستوز در سینوس ماگزیلاری، مکان و موقعیت آن  موثر می باشد. از آنجایی که تا به امروز، مطالعات کمی در زمینه بررسی فراونی اگزوستوز بر اساس نوع دیواره های سینوس ماگزیلا و جنس بیمار انجام شده است، هدف از این مطالعه، بررسی فراوانی اگزوستوز در سینوس ماگزیلاری توسط تکنیک تصویربرداری توموگرافی کامپیوتری با اشعه مخروطی (CBCT) در جمعیتی از شمال کشور بود.

مواد و روش ها

این مطالعه با هدف بررسی فراوانی اگزستوز در سینوس ماگزیلاری با استفاده از روش تصویربرداری CBCT انجام شد. در این راستا، فراوانی اگزوستوز بر اساس نوع دیواره های سینوس ماگزیلا، ناحیه بی دندانی و جنس توسط CBCT مورد بررسی قرار گرفت. مطالعه حاضر از نوع توصیفی-تحلیلی بوده است که با کد اخلاق
(IR.MUBABOL.REC.1400.256) از کمیته اخلاق در پژوهش دانشگاه علوم پزشکی انجام شد. معیار ورود به مطالعه شامل تصاویر رادیوگرافی بود که سینوس ماگزیلاری تا کف اربیت درField of View (FOV)  قرار داشت، و معیار خروج از مطالعه، بیمارانی بودند که دارای سابقه ی تروما، جراحی یا ضایعه پاتولوژیک در ناحیه ی سینوس ماگزیلاری و ماگزیلا بودند.تصاویر CBCT مربوط به بیماران مراجعه کننده به کلینیک خصوصی رادیولوژی فک و صورت در شهرستان بابل تهیه شد. در مطالعه حاضر، جهت به دست آوردن حجم نمونه از فرمول کوکران استفاده شده است. (9) بر این اساس، 1068 نمونه برآورد گردید که در آن  50/0q=، 03/0d= و 50/0p= در نظر گرفته شد:

تصاویر CBCT با استفاده از دستگاه Giano (Newtom,Verrona, Italy) توسط نرم افزار NNT تهیه و بررسی شدند.

اگزوستوز به دو نوع گسترده[1] که به صورت برآمدگی عریض و از نظر رنگ و بافت شبیه به استخوان غشایی طبیعی است؛ و نوع قارچی شکل[2] که رشد استخوانی به صورت اصطلاحا پایه دار است، تقسیم می‌شود. همپنین نوع استخوان به سه نوع کلا کورتیکال و حدود کورتیکال و

 

فضای داخلی اسفنجی و حدود کورتیکال و فضای داخلی کورتیکال_اسفنجی تقسیم شدند. جهت اندازه گیری در بعدهای مختلف در پلن های متفاوت، ضخامت برش افزایش داده شد تا بتوان بهترین اندازه را ثبت کرد. یک خط مماس کف سینوس و یک خط مماس نوک قله در محدوده اگزوستوز به گونه ای رسم شد تا با هم موازی باشند. اندازه اگزوستوز بر حسب 1/0 میلیمتر اندازه گیری شد. در تصاویر کرونال، ساژیتال واگزیال، وجود اگزوستوز و محل قرار گیری آن در سینوس ماگزیلا و ویژگی های ظاهری و تقارن آن در صورت وجود ثبت شد. در تصاویر کرونال، ساژیتال و اگزیال، وجود اگزستوز در چک لیستی که به این منظور تهیه شده بود، ثبت گردید. (شکل 1و2) تمامی پارامترها توسط یک جراح فک و صورت و یک متخصص رادیولوژی فک و صورت به صورت جداگانه در چک لیست ثبت شد ودر صورت عدم تطابق از رادیولوژیست دوم کمک گرفته شد.

الف)

ب)

شکل 1: الف) اسکن های a) اگزیال، b) کرونال، c) ساژیتال CBCT اگزوستوز در قدام سینوس راست، ب) اسکن های a) اگزیال، b) ساژیتال، c) کرونال CBCT اگزوستوز در خلف سینوس راست

الف)

 

ب)

شکل 2: الف) اسکن های a) اگزیال، b) ساژیتال ، c) کرونال CBCT اگزوستوز در قدام سینوس چپ، ب) اسکن های a) اگزیال، b) ساژیتال ، c) کرونال CBCT اگزوستوز در وسط سینوس چپ ، ج) اسکن های a) اگزیال، b) ساژیتال، c) کرونال CBCT اگزوستوز در خلف سینوس چپ

 

در نهایت، داده ها جمع آوری و وارد نرم افزار  SPSS V.20شدند. سپس با شاخص های توصیفی و آزمون کای دو مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.سطح معنی داری 05/0 در نظر گرفته شد.

 

یافته‌ها

در مطالعه حاضر، 1068 نمونه مورد ارزیابی قرار گرفت، که تعداد 421 مورد (4/39%) مربوط به مردان و تعداد 647 مورد(6/60%) مربوط به زنان بود. 364 نفر (1/34%) مربوط به گروه سنی 10 تا 30 سال، 443 نفر (47/41%) از گروه سنی 31 تا 50 سال و 261 نفر(43/24%) مربوط به گروه سنی بالای 51 سال بودند. از 1068 مورد بررسی شده در

مطالعه، 15 مورد (4/1%) اگزوستوز در سینوس ماگزیلاری مشاهده شد. از 15 مورد اگزوستوز مشاهده شده، در 4 مورد قرینگی دوطرفه (7/26%) و در 11 مورد یک طرفه (3/73%) مشاهده شد، و از این موارد 9 مورد در سمت راست، 2 مورد در سمت چپ و 4 مورد در هر دوسمت راست و چپ دیده شد. 9 مورد در دیواره تحتانی، 3 مورد در دیواره مدیال و 7 مورد در دیواره لترال مشاهده شده است. از نظر آماری میان محل اگزوستوز و وجود آن ارتباط آماری معناداری مشاهده شد (001/0>P).  در جدول 1 اندازه گیری اگزوستوزهای مشاهده شده در سه جهت
قدامی- خلفی،داخلی-خارجی و فوقانی
تحتانی آورده شده است. جدول 2، ارتباط بین متغیرهای جنس، سن، شکل اگزوستوز، نوع استخوان و وجود اگزوستوز را نشان
می‌دهد. در مقایسه ی میان جنس و وجود اگزوستوز دریافتیم که از 15 مورد مشاهده شده، 4 مورد (0/1%) مربوط به مردان و 11 مورد (7/1%) مربوط به زنان بود که از نظر آماری ارتباط معناداری مشاهده نشد (427/0
P=). در مقایسه گروه سنی با فراوانی اگزوستوز مشخص شد که در گروه سنی 10 تا 30 سال، 4 مورد (1/1%)، در گروه سنی 31 تا 50 سال، 5 مورد (1/1%) و در گروه سنی 51 سال به بالا، 6 مورد (3/2%) اگزوستوز مشاهده شد، که میان این دو ارتباط آماری معناداری مشاهده نشد (369/0P=). در بررسی اشکال اگزوستوز مشاهده شد که تمامی اشکال اگزوستوز های مشاهده شده به صورت گسترده بود و از مدل قارچی شکل موردی دیده نشد. اگرچه میان شکل و فراوانی اگزوستوز از نظر آماری اختلاف معناداری مشاهده شد(001/0>P). در مقایسه فراوانی اگزوستوز و نوع استخوان، 10 مورد (100%) استخوان کورتیکال ، 5 مورد (100%) استخوان کورتیکال- اسفنجی بودند و موردی از

استخوان اسفنجی یافت نشد و میان نوع استخوان و فراوانی اگزوستوز از لحاظ آماری اختلاف معناداری مشاهده شد (001/0>P).

 

 

جدول 1:اندازه گیری اگزوستوز در سه جهت قدامی- خلفی،داخلی-خارجی و فوقانی تحتانی

جهت مورد بررسی

قدامی- خلفی

داخلی-خارجی

فوقانی تحتانی

طرفین شماره موارد

چپ

راست

چپ

راست

چپ

راست

1

3/9

3/7

8/21

7/10

3/11

0/9

2

-

7/6

-

7/5

-

1/7

3

2/3

-

6/3

-

6/3

-

4

-

0/10

-

7/9

-

8/4

5

9/4

-

7/3

-

1/4

-

6

-

6/8

-

1/7

-

8/6

7

4/10

4/2

6/8

3/2

2/11

9/2

8

-

3/7

-

2/15

-

8/8

9

9/11

2/9

4/9

1/8

8/9

2/6

10

8/7

-

7/10

-

3/10

-

11

7/16

7/11

4/15

4/16

3/11

5/8

12

-

5/10

-

0/6

-

9/11

13

-

6/6

-

9/5

-

4/4

14

-

0/9

-

6/6

-

7/7

15

-

7/6

-

0/10

-

9/6

*(مقیاس اندازه گیری اعداد میلی متر می باشد)

جدول 2: توزیع فراوانی اگزوستوز بر حسب متغیرهای جنس، سن، شکل اگزوستوز و نوع استخوان 

متغیر

وجود اگزوستوز

 

دارد

(درصد)تعداد

ندارد

(درصد)تعداد

P-value

جنس

زنان

(0/1)4

(99)417

427/0

مردان

(7/1)11

(3/98)636

سن

30-10

(1/1)4

(9/98)360

369/0

50-31

(1/1)5

(9/98)438

50<

(3/2)6

(7/97)255

شکل اگزوستوز

گسترده

(100)15

(0)0

001/0>

قارچی

(0)0

(100)1053

نوع استخوان

کورتیکال

(0)0

(100)1053

001/0>

کورتیکال- اسفنجی

(100)10

(0)0

اسفنجی

(100)5

(0)0

 

 

 

 

 

بحث

در این مطالعه، از 1068 مورد بررسی شده، 15 مورد (4/1%) اگزوستوز در سینوس ماگزیلاری مشاهده شد. همچنین، بین جنس و فراوانی اگزوستوز از نظر آماری ارتباط معناداری مشاهده نشد (427/0P=). نتایج مطالعه شهیدی و همکاران(10) در شیراز نیز نشان داد که شیوع اگزوستوز حدود 2/3% مشاهده شده است. نتایج مطالعه Lana و همکاران(11) در برزیل، نشان داد که شیوع اگزوستوز (6/2 درصد) بوده است، همچنین میان جنس و وجود اگزوستوز از نظر آماری ارتباط معناداری مشاهده نشد؛ در هر دو مطالعه فوق همانند بررسی حاضر، شیوع اگزوستوز زیر 5% بوده است. تکنیک تصویربرداری CBCT ابزار مناسبی جهت ارزیابی سینوس ماگزیلاری است و تا به امروز در موارد متعددی نظیر واریاسیون ها مانند سپتا (12)یا بررسی موارد پاتولوژیک سینوس(5) کاربرد داشته است.  Binshabaib و همکاران(12) به بررسی
یافته های اتفاقی
در تصاویر CBCT با تاکید بر جنس و قومیت پرداختند. نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که در بررسی وضعیت یافته های اتفاقی در تصاویر CBCT، جنس و قومیت ارتباط معناداری دارند و در مردان نسبت به زنان شایع تر بود. اگرچه در مطالعه حاضر، مقایسه ی میان جنس و وجود اگزوستوز نشان داد که بیشترین میزان فراوانی (73%) مربوط به زنان بوده است و میان جنس و فراوانی اگزوستوز از نظر آماری ارتباط معناداری مشاهده نشد. در این راستا، نتایج مطالعه زارعی و همکاران) 13) نشان داد که بروز

ضایعاتی مانند آبسه ، توروس و اگزوستوز، در زنان بیشتر از مردان رخ می دهد و شیوع بالاتری دارد. همچنین نتایج مطالعه Kfir و همکاران)14) مشخص کرد که شیوع ضایعات

 

 

در زنان بیشتر از مردان بود، که این یافته ها با نتایج مطالعه ما هم سو بود.

در بررسی حاضر از نظر آماری میان محل اگزوستوز و وجود آن ارتباط آماری معناداری مشاهده شد (05/0>P). مطالعه Alkurt و همکاران)1)در ترکیه نشان داد که بیشتر اگزوستوزها از نوع یک طرفه بودند. طبق نتایج مطالعه Akay و همکاران)15) نیز اگزوستوزها به صورت دوطرفه مشاهده شد. یافته های تحقیق حاضر با نتایج این مطالعات مشابهت داشت، چرا که در مطالعه مورد بررسی نیز از 15 مورد اگزوستوز مشاهده شده، 26% موارد قرینگی دوطرفه و در 73% مورد یک طرفه  مشاهده شد.

در این تحقیق، در بررسی اشکال اگزوستوز مشاهده شد که شکل تمام اگزوستوز ها به صورت گسترده بود و از مدل قارچی شکل موردی یافت نشد و میان شکل و فراوانی اگزوستوز، از نظر آماری اختلاف معناداری مشاهده شد (001/0>P). در مقایسه فراوانی اگزوستوز و نوع استخوان، 7/66% موارد، استخوان کورتیکال و 33% موارد، استخوان کورتیکال- اسفنجی بودند و موردی از استخوان اسفنجی یافت نشد . همچنین میان نوع استخوان و فراوانی اگزوستوز از لحاظ آماری اختلاف معناداری مشاهده شد. نتایج مطالعه  Alkurtو همکاران(1)در ترکیه، نشان داد که شکل اغلب اگزوستوزهای مشاهده شده از نوع گسترده می باشد که با نتایج ما مطابقت داشت.(1)

 

نتیجه گیری

نتایج مطالعه حاضر نشان داد که فراوانی اگزوستوز در زنان شایع تر بوده و اغلب اگزوستوزهای مشاهده شده از نوع گسترده و اکثرا از نوع استخوان کورتیکال می باشند.  با توجه به اینکه وجود اگزوستوز، عمل بالا بردن کف سینوس

جهت  قرار دهی ایمپلنت در ناحیه بی دندانی خلف ماگزیلا را پیچیده می کند، تهیه CBCT جهت بررسی این موارد توصیه می شود.

 

 

 

 

 تشکر و قدردانی

بدین وسیله از معاونت محترم پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی بابل جهت تصویب بودجه طرح و زحمات و همکاری بی دریغ اساتید دانشکده دندانپزشکی بابل و نیز پرسنل کلینیک خصوصی رادیولوژی دکتر فریدا عابسی، به دلیل در اختیار گذاشتن اطلاعات، کمال قدردانی وتشکر به عمل می‌آید.

 

[1]Broad-base   

[2] Mushroom-like

 1. Gulabivala K, Patel B, Evans G, Ng YL. Effects of mechanical and chemical procedures on root canal surfaces. Endod Topic 2005; 10(1): 103–22.
 2. Van der Sluis LW, Gambarini G, Wu MK, Wesselink PR. The influence of volume, type of irrigant and flushing method on removing artificially placed dentine debris from the apical root canal during passive ultrasonic irrigation. Int Endod J 2006; 39(6): 472–6.
 3. Gernhardt CR, Eppendorf K, Kozlowski A, Brandt M. Toxicity of concentrated sodium hypochlorite used as an endodontic irrigant. Int Endod J 2004; 37: 272–80.
 4. Altundasar E, Nagas E, Uyanik O, Serper. Debris and irrigant extrusion potential of 2 rotary systems and irrigation needles. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod 2011; 112(4): e31-5.
 5. Shen Y, Gao Y, Qian W, Ruse ND, Zhou X, Wu H, et al. Three-dimensional numeric simulation of root canal irrigant flow with different irrigation needles. J Endod 2010; 36(5): 884-9.
 6. Violich DR, Chandler NP. The smear layer in endodontics–a review. Int Endod J 2010; 43(1): 2-15.
 7. Alkahtani A, Al Khudhairi TD, Anil S. A comparative study of the debridement efficacy and apical extrusion of dynamic and passive root canal irrigation systems. BMC Oral Health 2014; 14: 12.
 8. Kahn FH, Rosenberg PA, Gliksberg J. An in vitro evaluation of the irrigating characteristics of ultrasonic and subsonic handpieces and irrigating needles and probes. J Endod 1995; 21(5): 277-80.
 9. Mitchell RP, Baumgartner JC, Sedgley CM. Apical Extrusion of Sodium Hypochlorite Using Different Root Canal Irrigation Systems. J Endod 2011; 37(12), 1677-1681.
 10. İriboz E, Bayraktar K, Türkaydın D, Tarçın B. Comparison of Apical Extrusion of Sodium Hypochlorite Using 4 Different Root Canal Irrigation Techniques. J Endod 2015; 41(3): 380–4.
 11. Benjamin A. Nielsen, DMD, and J. Craig Baumgartner. Comparison of the EndoVac System to Needle Irrigation of Root Canals. J Endod 2007; 33(5): 611-5.
 12. Silva PB, Krolow AM, Pilownic KJ, Casarin RP, Lima RKP, Leonardo R de T, Pappen FG. Apical Extrusion of Debris and Irrigants Using Different Irrigation Needles. Braz Dent J 2016; 27(2): 192–5.
 13. Yeter KY, Evcil MS, Ayranci LB, Ersoy I. Weight of apically extruded debris following use of two canal instrumentation techniques and two designs of irrigation needles. Int Endod J 2013; 46(9): 795–9.
 14. Uzunoglu-Özyürek E, Dik Güzel C, Dogan Buzoglu H. Effect of different irrigation methods in the presence of a separated instrument: an in vitro study. Acta Odontol Scand 2020; 78(6): 409-16.
 15. Karatas E, Ozsu D, Arslan H, Erdogan AS. Comparison of the effect of nonactivated self‐adjusting file system, Vibringe, EndoVac, ultrasonic and needle irrigation on apical extrusion of debris. Int Endod J 2015; 48(4):317-22.