بررسی گذشته نگر یکساله بیمارانیکه با تشخیص سینوزیت در بخش گوش و گلو و بینی بیمارستان قائم (عج) بستری شده اند و مقایسه آنها با موارد سینوزیت ادنتوژنیک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه گوش و گلو و بینی بیمارستان قائم دانشگاه علوم پزشکی مشهد

2 دندانپزشک

چکیده

مقدمه:
هرچند سینوزیت با منشاء دندانی نادراست، بسیار اهمیت داردکه به اتیولوژی رینوژنیک یا ادونتوژنیک سینوزیت توجه شود، زیرا در سینوزیت با منشاء دندانی علاوه بردرمان سینوزیت، دندان یا دندانهای معیوب عامل, لازم است توسط دندانپژشک درمان و یا خارج شود در غیر اینصورت درمان سینوزیت ناموفق بوده و یا در صورت بهبودی مجدداَ عودخواهدکرد.
درصورت وجود علائمی چون درد موضعی و حساسیت روی گونه و فک فوقانی در سینوزیت یکطرفه لازم است به منشاء ادنتوژنیک آن توجه شود.
مواد و روشها :
در یک مطالعه توصیفی گذشته نگر یکساله (مهر ماه 1380 تا مهر ماه 81)، بیمارانی که برای درمان سینوزیت در بخش گوش و گلو و بینی بیمارستان قائم (عج) مشهد بستری شده بودند مورد بررسی قرار گرفتند. تعداد کل بیماران 38  نفر که 25  نفر آنها مرد بوده اند.
بیماران بیشتر درگروه سنی 30-20 سال قرار داشتند.
یافته ها :
بیشترین شکایت آنها در موقع مراجعه گرفتگی بینی و ترشح پشت حلق بوده است و  بطور متوسط، سابقه 6-3 سال علائم فوق را ذکر کرده اند، در مجموع سینوزیت در سینوسهای اتموئید و ماگزیلا شیوع بیشتری داشته است . تعداد 5 بیمار از 38 نفر (2/13%) سینوزیت با منشاء دندانی داشته اند. نکته قابل توجه اینکه سن 5 بیمار سینوزیت با منشاء دندانی بیشتر از 35 سال بوده که از متوسط سن 38 بیمار بیشتر است و این بیماران از درد موضعی و حساسیت روی گونه و فک فوقانی شکایت داشته اند.
نتیجه گیری :
توجه دقیق به شکایت بیماران و علائم اولیه سینوزیت ماگزیلرگاهی منشاء ادونتوژنیک آن را روشن خواهدکرد و برای درمان سینوزیت با منشاء دندانی همکاری متخصص گوش و گلو و بینی و دندانپزشک ضرورت دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A One Year Clinical Study on the Frequency of Odontogenic Sinusitis at ENT Department of Ghaem Hospital in Mashhad

نویسندگان [English]

  • Masoud Naghibzadeh 1
  • Yasaman Naghibzadeh 2
1 Professor, Dept of ENT, Ghaem Hospital, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
2 Dentist
چکیده [English]

Introduction:
Although odontogenic sinusitis is a rare entity when compared to the sinus diseases of rhinogenic origin, it is extremely important to identify a dental etiology when it occurs. The offending tooth or teeth would thus require endodontic treatment or extraction, and the sinus disease should carefully be assessed and appropriately managed. In the patients with pain and tenderness on the maxillary sinuses, odontogenic origin is suspicious.
Materials and Methods:
This is a one-year retrospective study on 38 patients followed in the ENT ward of Ghaem Hospital, Mashhad University of Medical Sciences. Most of patients were 20-30 years old.
Results:
In all, sinusitis was most common in ethmoid and maxilla, with the symptoms of mostly nasal obstruction and postnasal discharge in the last 3-6 years. 5 patients out of 38 (13.2%) had odontogenic sinusitis. An important point is that patients who had sinusitis with odontogenic origin were older than 35 years (more than the average age of these 38 patients). Their most complaints were a local pain and tenderness on their cheek and upper jaw.
Conclusion:
An exact attention to the patient with complaints of pain and tenderness on the maxillary sinus sometimes reveals the odontogenic origin for the sinusitis. In these cases a close cooperation between the ENT specialist and the dentist is an essential factor.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Odontogenic sinusitis
  • maxillary sinusitis
  • acute sinusitis
  • chronic sinusitis