بررسی اوردنچرهای حمایت شده بوسیله ایمپلنت و آهنربا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار بخش پریودنتولوژی دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علو م پزشکی مشهد

2 استاد بخش پریودنتولوژی دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علو م پزشکی مشهد

3 استاد بخش پروتز دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

چکیده

مقدمه :
 اوردنچرهائی که توسط ایمپلنت پشتیبانی می شوند ممکن است به عنوان جانشینی مناسب در  بیماران بی دندانی که توانائی پرداخت هزینه گزاف پروتزهای فیکس ساپورت شده توسط ایمپلنت را ندارند استفاده گردد. اوردنچر توسط اتصال دهنده های مختلفی به ایمپلنت مرتبط می گردد که از جمله می توان از آهنربا یاد کرد. امتیاز آن سهولت کاربرد و کاهش نیروهای طرفی است. این تحقیق به منظور بررسی امکان استفاده از ایمپلنت کمتر و قدرت آهنربای بیشتر طراحی شد. هدف از مطالعه ما بررسی کلینیکی و هیستولوژیک میزان موفقیت اوردنچر هایی بود که توسط ایمپلنت و آهنربا تقویت می شوند.
مواد و روشها :
این تحقیق چهارساله و از نوع توصیفی بود. هفت بیمار از اوردنچر های فوق الذکر با اتصال دهندة آهنربا استفاده کردند. مدت  مطالعه چهار سال بوده و بیماران فک های صافی داشتند بطوریکه چندین سال از دنچر فک پایین بواسطه فقدان گیر و ثبات کافی نمی توانستند استفاده کنند. مشکل بیماران مزبور توسط روش های معمول قابل حل نبود. ایمپلنت و آهنربای مربوطه از کارخانه داینا انتخاب گردید.
یافته ها :                                                                                      
استفاده از ایمپلنت و  اوردنچر با اتصال دهنده مغناطیس جایگزین درمانی مناسب برای بیمارانی است که فک کاملاً صاف داشته بطوریکه توسط هیچ روش درمانی دیگری درمان نشوند. در این مطالعه دو مغناطیس هر کدام با پانصد گرم نیرو  گیر خوبی برای پروتز ایجاد کرد بطوریکه تغذیه، ‌صحبت کردن و مسئله زیبائی بیماران برطرف گردید. هیچ عارضه ای توسط مغناطیس دربافت نرم اطراف ایمپلنت ایجاد نشد. شیار لثه 08/2 میلی متر و میزان تحلیل استخوان پس از یکسال 23/1 میلی متر بود.  
مقاومت مغناطیس در مقابل خوردگی بسیار ناچیز بود بطوریکه نیاز به تعویض آن پس ازدورة مطالعه محرز بود.
نتیجه گیری  :
استفاده از اوردنچر و مغناطیس که توسط ایمپلنت تقویت می گردند در فک های کاملاً صاف و تحلیل رفته که توسط هیچ روش درمانی دیگری درمان نشوند روشی خوب و مناسب است .

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of supported overdenture by implant and magnet

نویسندگان [English]

  • HamidReza Arab 1
  • Mahmoud Tamizi 2
  • Esmail Sharifi 3
1 Assistant Professor, Dep. Of Periodontics, School of Dentistry, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
2 Professor, Dep. Of Periodontics, School of Dentistry, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
3 Professor, Dept. of Prosthodontics, School of Dentistry, Mashhad University of Medical Sciences.
چکیده [English]

Introduction:
Implant supported overdentures may be used as an alternative to fixed bridges especially in edentulous patient who can not afford the high cost of fixture placement. The overdenture may be attached to the implant by one of several methods. One of them is magnet. Advantages with magnet include a simplified dental technique and reduced  lateral stresses on the abutment. The aim of our study was to determine the rate of succes rate of magnet in implant supported overdentures through clinical and histological analysis.
Materials and Metheds:
Seven patient received above overdentures with magnetic retention. The course of study was 4 years. The patient had been edentulous for several years and were unable to function with a lower denture due to lack of retention and stability. Such a problem had not been solved by a conventional approach. The implants and magnet selected from Dyna company.
Results:
The use of implant and overdenture with magnetic attachment was an appropriate alternative for patients who have totally flat jaw and no better option than magnet overdenture. In this study, two magnets with 500gr/f yielded a good retention for prosthesis so nutrition, phonetic and esthetic needs were resolved. No side-effect from magnet on peri-implant soft tissue was observed. The gingival sulcus was 2.08mm and the bone loss was 1.23mm after one year.
Magnet resistance to corrosion was very little and the need for changing of magnet after the course of study was obvious.
Conclusion:
Use of magnet and overdenture supported by implant in patients with totally flat jaw, who could not be treated by any other technique, is an appropriate alternative.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Implant
  • overdenture
  • magnet