بررسی انگیزه مراجعه افراد بی دندان جهت گذاشتن پروتز کامل- متحرک به دندانسازان تجربی مشهد در سال 84 - 1383

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه پروتزهای دندانی دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

2 استادیار گروه پروتزهای دندانی دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

چکیده

مقدمه
این مطالعه برای بررسی انگیزه اصلی مراجعه افراد بی دندان جهت گذاشتن دندان مصنوعی به دندانسازان تجربی بجای مراجعه به مطب دندانپزشکان در مشهد در سال 1382 صورت گرفته است.
مواد و روشها
تعداد 450 نفر از طریق نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند و هر کدام از طریق جوابهای موجود در پرسشنامه مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج به کمک نمودارهای ستونی و دایره ای و توزیع فراوانی داده ها ارائه گردیدند.
 
 
یافته‌ها
مهترین یافته ها نشان می دهند که هر چه میزان تحصیلات افراد بالاتر باشد نسبت فراوانی مراجعه به دندانسازان تجربی کمتر می شود و
هر چه میزان درآمد افراد کمتر باشد نسبت فراوانی میزان مراجعه به دندانسازان تجربی بیشتر می شود.
نتیجه‌گیری
علت مراجعه افراد به دندانسازان تجربی به دلایل متعددی است اما به طور عمده این دلایل عبارتند از: تحویل زودتر دندان مصنوعی، تشویق بستگان و دوستان، به نظر رسیدن تجربه بیشتر دندانسازان تجربی و ارزان بودن خدمات دندانپزشکی از سوی دندانسازان تجربی و درآمد و تحصیلات کم افراد مراجعه کننده.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Assesment of edentulous patients, motivation attending to practical denturists for providing a complete denture in Mashhad in 2003-2004

نویسندگان [English]

  • SeyedJalal Mahdavian 1
  • Nafiseh Asadzadeh Aghdaee 2
1 Associate Professor, Dept of Prosthodontic, Mashhad Dental School, Mashhad University of Medical Sciences, Iran
2 Assistant Professor, Dept of Prosthodontic Mashhad Dental School, Mashhad University of Medical Sciences, Iran
چکیده [English]

Introduction:
Assessment of edentulous patients, motivation to attend practical denturists office for providing a denture, was important for us.
Methods and Materials:
450 patients were selected by "random sampling" method and each case was analyzed by his or her choices in the questionaire. Results were presented by bar diagrams and pie charts.
Results:
There was a significant relationship between the number of patients attending denturist's office and the patient's level of education. The higher the level of education the less the patients showed up in the partical denturist's office.
There was also a relationship between the number of patients attending denturist's office and the patient's economical class, so the higher the economic class of the patients, the less they showed up in the practical denturists office.
Conclusion:
There were several reasons for referring to the practical denturists but the major reasons were as follow:

Rapid construction and delivery of denture.
Encouragement of relatives and friends of patients.
Practical denturists  seemed more experienced to the patients.
Lower cost of practical denturist's sevices.

کلیدواژه‌ها [English]

  • dentist
  • practical denturist
  • complete denture