ارزیابی دیدگاه محمدبن زکریای رازی و طبّ سنّتی درباره دندانپزشکی و بهداشت دهان و دندان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار روانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی مشهد

چکیده

مقدمه:
طبّ سنّتی ایران، یکی از افتخارات ملی این مرز و بوم بشمار می آید. محمدبن زکریای رازی (متوفی 313 ھ . ق. ،  925 م) از مشهورترین اطبّای سنّتی است که آثار وی از جمله دائرة المعارف عظیم پزشکی «الحاوی» که در 25 جلد نگاشته شده، از گرانبهاترین میراث فرهنگی ایران بشمار می آیند. رازی در مجموعه الحاوی،‌ مهمترین مباحث پزشکی را مطرح کرده و بیماریهای عمده ای راتعریف وتوصیف کرده است.
یکی از عناوین مطرح شده در کتاب «الحاوی»  موضوع دندانپزشکی است که تعدادی از بیماری های دهان و دندان به تفصیل مورد بحث قرار گرفته، تعریف، مبانی تشخیص، درمان، پیش آگهی، چگونگی مراقبت و نگهداری از بیمار مبتلا به آنها بیان شده و دستورهای ویژه ای برای نگهداری بهداشت دهان و دندان هم ارائه شده است. در این مقاله، مقایسه ای بین اصول طبّ سنّتی و دیدگاه رازی درباره دندانپزشکی و اصول نوین دندانپزشکی انجام شده است.

عنوان مقاله [English]

View of Razes and traditional medicine about dentistry and oral health

نویسنده [English]

  • SeyedMostafa Tabataba’i
Associate Professor, Dept. of Psychiatry, Medical School, Mashhad University of Medical Science, Mashhad, Iran
چکیده [English]

Introduction:
Iranians have a very honourable past in traditional medicine. One of the most famous Iranian scientists in medical field is Razes (925 A.D). He has created the great medical encyclopedia of “Alhavi” (25 vols.) which contains most subjects and principles of medical science. One of these subjects is dentistry, which contains definitions, diagnosis, treatment and prognosis of the dental and oral cavity diseases and associated medical care which leads to oral health and management of the patient.
In this article, a comparison was made between the scientific basis of traditional medicine and Razes view about dentistry and modern principles of dentistry.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Razes
  • Traditional Medicine
  • Dentistry
  • Oral Health