شیوع پیگمانتاسیون مخاط دهان و لثه کارکنان باطری سازی ها در خراسان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار بخش پریودنتیکس دانشکده دندانپزشکی و مرکز تحقیقات دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

2 استادیار بخش بیماریهای دهان دانشکده دندانپزشکی و مرکز تحقیقات دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

3 استادیار بخش داخلی و مسمومین بیمارستان امام رضا (ع) دانشگاه علوم پزشکی مشهد

چکیده

مقدمه:
فلز سرب که یک عنصر سنگین می باشد و خمیر اکسید آن کاربرد صنعتی در صنایع باطری سازی دارد و ممکن است بدنبال استفاده های درمانی یا بر اثر شغل و یا از محیط زندگی به صورت سیستمیک جذب شود و باعث تغییر رنگ لثه و مخاط دهان گردد. هدف از این مطالعه بررسی رابطه میزان شیوع پیگمانتاسیون های دهانی و لثه با سطح خونی سرب در کارگران باتری سازی بود.
مواد و روشها:
در این مطالعه مقطعی (Cross-Sectional)، پنجاه  نفر از کارگران باتری سازی شهرهای مشهد و سبزوار شرکت کردند و همگی از نظر وجود پیگمانتاسیون، مورد معاینه دهان و لثه قرار گرفتند. سپس آزمایش خونی از آنها به عمل آمد و سطح خونی سرب توسط روش جذب اتمی با کوره گرافیتی در آزمایشگاه بیمارستان امام رضا (ع) اندازه گیری گردید. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی، جداول توافقی و آزمون کای دو(X 2) استفاده شد.
 
یافته ها:
در بررسی به عمل آمده میزان پیگمانتاسیون لثه ای و دهانی کارگران باتری سازی با افراد عادی جامعه تفاوتی نداشت. همچنین متوسط سطح خونی سرب بدن آنها نیز با افراد معمولی تفاوت آماری معناداری نداشت و نیز تغییرات قابل توجهی به طور کلینیکی در پیگمانتاسیون دهان دیده نشد.
نتیجه گیری:
به نظر می رسد امروزه با تغییر روش بکارگیری باتریهای اتومبیل، تماس با سرب در شاغلین به این حرفه و عوارض ناشی از قبیل پیگمانتاسیون  لثه ای (خط سربی) مشاهده نگردیدو سطح سرب در خون آنها مشابه افراد عادی بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Prevalence of gingival and oral pigmentations in battery Industry workers in Khorasan province

نویسندگان [English]

  • SeyedAli Banihashemrad 1
  • Majid Sanatkhani 2
  • GholamAli Zareh 3
1 Assistant Professor, Dept of Periodontics, School of Dentistry and Dental Research Center of Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
2 Assistant Professor, Dept of Oral Medicine, School of Dentistry and Dental Research Center of Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
3 Assistant Professor, Dept of Internal Medicine, Imam Reza Hospital, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
چکیده [English]

Introduction:
Heavy metals absorbed systemically due to therapeutic use or occupational environments may discolor the gingiva and other areas of the oral mucosa. The purpose of this study was to determine the prevalence of oral and gingival pigmentations and blood lead level among battery industry workers and the relationship between them.
Materials & Methods:
In this cross-sectional study, fifty battery industry workers at Mashhad and Sabzevar were examined clinically regarding oral and gingival pigmentations. Then blood test was done for each of them and blood lead level was measured by graphite furnace atomic absorption technique at Imam Reza hospital laboratory. The data were analysed using chi-square test.
Results:
In this study, there was not any significant difference between mean blood lead level of the workers of battery industry and that of the general population. Also, no significant changes in their oral pigmentation stata were detected clinically.
Conclusion:
It seems that due to new technologies in battery industry, saturnism among workers and other lead effects such as oral pigmentation (lead line) are not significant and their blood lead level is within the normal range.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Gingival
  • oral mucosa
  • Lead
  • pigmentation