مقایسه میزان نفوذ دو نوع سیلر مختلف به داخل توبولهای عاجی و میزان ریزنشت آپیکالی به دنبال استفاده از MTAD بعنوان شستشودهنده نهایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه اندودانتیکس دانشکده دندانپزشکی و مرکز تحقیقات دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

2 متخصص اندودانتیکس


عنوان مقاله [English]

Comparing two Different Sealer Penetrations in Dentinal Tubules and Apical Microleakage after Using MTAD as a Final Irrigant

نویسندگان [English]

  • Jamileh Ghoddusi 1
  • Fatemeh Dibaji 2
1 Associate Professor, Dept of Endodontics, School of Dentistry and Dental Research Center of Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
2 Endodontist