بررسی ابعاد سمفیز در الگوهای رشدی صورت و مال اکلوژن های مختلف در یک نژاد ایرانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه ارتودانتیکس دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شیراز

2 دندانپزشک

3 دانشیار گروه ارتودانتیکس دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شیراز


عنوان مقاله [English]

Evaluation of Symphysis Dimensions in Different Skeletal Growth Patterns & Malocclusion in an Iranian Population

نویسندگان [English]

  • HamidReza Fattahi 1
  • Ehsan Yosefipour 2
  • Zohreh Hedayati 3
1 Assistant Professor, Dept of Orthodontics, School of Dentistry, Shiraz University of Medical Sciences, Shiraz, Iran
2 Dentist
3 Associate Professor, Dept of Orthodontics, School of Dentistry, Shiraz University of Medical Sciences, Shiraz, Iran