بررسی میزان نیاز به درمان ارتودنسی براساس شاخص زیبایی دندانی در دانش آموزان ١۸–١۴ ساله شهر شیراز در سال ١٣٨٦

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه ارتودانتیکس دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز

2 دانشیار گروه ارتودانتیکس دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز

3 دستیار تخصصی گروه پروتزهای دندانی دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز

4 دستیار تخصصی گروه ارتودانتیکس دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز


عنوان مقاله [English]

Evaluation of Orthodontic Treatment Need According to Dental Aesthetic Index in 14-18 Year Old Students in the city of Shiraz in 2007

نویسندگان [English]

  • Morteza Oshagh 1
  • Shahla MomeniDanaei 2
  • Maryam OmidKhoda 1
  • Zohreh BorhanHaghighi 3
  • AmirAli Karamifar 4
  • Yaser Kerdegaari 4
1 Assistant Professor, Dept of Orthodontics, Dental School, Shiraz University of Medical Sciences, Shiraz, Iran
2 Associate Professor, Dept of Orthodontics, Dental School, Shiraz University of Medical Sciences, Shiraz, Iran
3 Postgraduate Student, Dept of Prosthodontics, Dental School, Shiraz University of Medical Sciences, Shiraz, Iran
4 Postgraduate Student, Dept of Orthodontics, Dental School, Shiraz University of Medical Sciences, Shiraz, Iran