بررسی مقایسه ای تطابق لبه ای روکشهای موقت ساخته شده با دو نوع ماده موقتی پس از ترموسایکلینگ و نیروی اکلوزالی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه پروتزهای دندانی دانشکده دندانپزشکی و مرکز تحقیقات دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

2 دندانپزشک


عنوان مقاله [English]

A Comparative Study of Marginal Adaptation of Crowns Fabricated From Two Provisional Materials, after Occlusal Loading and Thermocycling

نویسندگان [English]

  • Mahdieh Seifi 1
  • Ahmad Ghahramanloo 1
  • Mohammad Moayed 2
1 Assistant Professor, Dept of Prosthodontics, School of Dentistry and Dental Research Center of Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
2 Dentist