ارزیابی کلینیکی یک ساله ترمیم های آمالگام کلاس II

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه ترمیمی و زیبایی دانشکده دندانپزشکی و مرکز تحقیقات دندانپزشکی دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

2 دندانپزشک


عنوان مقاله [English]

One-year Clinical Assessment of Class II Amalgam Restorations

نویسندگان [English]

  • Nasrin Sarabi 1
  • MohammadJavad Moghaddas 1
  • Tina Ghaboolian 2
1 Assistant Professor, Dept of Operative Dentistry, School of Dentistry and Dental Research Center of Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
2 Dentist