ارزیابی دقت Electronic apex locator (EAL) در تعیین طول کانال دندانهای شیری تحلیل رفته در آزمایشگاه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیارگروه دندانپزشکی کودکان دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان

2 دندانپزشک


عنوان مقاله [English]

Evaluation of the in Vitro Accuracy of an Electronic Apex Locator in Measuring Resorbed Root Canal Length in Primary Teeth

نویسندگان [English]

  • AliReza Headari 1
  • Hojatollah JalaliYekta 2
1 Assistant Professor, Dept of Pediatric Dentistry, Dental School, Zahedan University of Medical Sciences, Zahedan, Iran
2 Dentist