کلیدواژه‌ها = MTA
تعداد مقالات: 5
5. بررسی ریزنشت آپیکالی در تهیه حفره با ابعاد مختلف جهت انجام رتروگراد

دوره 29، شماره 3,4، پاییز 1384، صفحه 171-176

10.22038/jmds.2005.1480

مریم بیدار؛ محمد حسن ضرابی؛ اسحق فیروزه مقدم