کلیدواژه‌ها = MTA
تعداد مقالات: 5
2. بررسی میزان القاء اینترلوکین-1 بتا (IL-1β)، فاکتور نکروزدهنده توموری (TNF-α) و مایلوپراکسیداز (MPO) پالپ دندان رت هایپرگلیسمیک توسط مینرال تری اکساید اگریگیت (MTA) و سمان غنی شده با کلسیم (CEM)

دوره 38، شماره 1، فروردین 1393، صفحه 45-52

10.22038/jmds.2014.2105

زهرا السادات مدنی؛ اعظم حدادی؛ عباس مسگرانی؛ امرالله مصطفی زاده؛ مریم سیدمجیدی؛ علی بیژنی؛ منوچهر اشرف پور


5. بررسی ریزنشت آپیکالی در تهیه حفره با ابعاد مختلف جهت انجام رتروگراد

دوره 29، شماره 3,4، مهر 1384، صفحه 171-176

10.22038/jmds.2005.1480

مریم بیدار؛ محمد حسن ضرابی؛ اسحق فیروزه مقدم