کلیدواژه‌ها = ایبوپروفن
اثر ضد درد یک نوع داروی گیاهی در مقایسه با ایبوپروفن بر درد پس از درمان کانال ریشه: مطالعه کارآزمایی بالینی

دوره 47، شماره 3، مهر 1402، صفحه 337-345

10.22038/jmds.2023.67391.2204

نرجس هوشیاری؛ عباس مسگرانی؛ فاطمه کشوردوست کولتی؛ مریم زمانزاده؛ محمود موسی زاده