کلیدواژه‌ها = کامپوزیت رزین
مقایسه میزان ریزنشت ترمیم های کامپوزیت کلاس II در روش Open Sandwich و Snowplow

دوره 46، شماره 2، تیر 1401، صفحه 93-102

10.22038/jmds.2022.57330.2042

عبدالرحیم داوری؛ محمد علی مقدم؛ هاله داودی


مقایسه‌ درجه تبدیل درکامپوزیتهای با پایه متاکریلات و پایه سایلوران تحت تأثیر عمق و رنگ نوار ماتریکس

دوره 42، شماره 2، تیر 1397، صفحه 133-140

10.22038/jmds.2018.10887

مهرداد برکتین؛ مصطفی موسوی‌نسب؛ سعید آذربایجانی؛ فاطمه السادات رنجبران؛ مسعود زاده داداشی


اثر روش سیلیکا لیزینگ بر روی استحکام باند کامپوزیت رزین به آلیاژ نیکل- کروم: مقایسه لیزرهای CO2 و Nd:YAG

دوره 40، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 83-92

10.22038/jmds.2016.6337

محمدرضا نخعی؛ اعظم السادات مدنی؛ پدرام انصاری آستانه؛ حسین باقری؛ ثمین علوی


تاثیر کامپوزیت Flowable بر پایداری باند کامپوزیت Packable به عاج به دنبال سیکل‏های حرارتی و مکانیکی

دوره 38، شماره 3، مهر 1393، صفحه 193-200

10.22038/jmds.2014.2983

زهرا جابری انصاری؛ امیر قاسمی؛ مریم اشرقی؛ مریم ایروانی


مقایسه ثبات رنگ کامپوزیت با پایه سیلوران و با پایه متاکریلات پس از Accelerated Artificial Aging

دوره 38، شماره 3، مهر 1393، صفحه 211-220

10.22038/jmds.2014.2873

لقمان رضایی صوفی؛ مهدی شیرین زاد؛ مریم السادات میرترابی


تاثیر نوشیدنی های رایج در کودکان بر روی ثبات رنگ کامپوزیت های میکروهیبرید و نانوهیبرید

دوره 37، شماره 2، تیر 1392، صفحه 163-176

10.22038/jmds.2013.647

رومینا مظاهری؛ محمدرضا مالکی پور؛ حسام الدین صدیقی؛ هاجر سخاوتی


مقایسه استحکام شکست و قابلیت ترمیم مجدد شش روش ترمیم پرمولرهای ماگزیلاری اندو شده

دوره 36، شماره 1، فروردین 1391، صفحه 65-78

10.22038/jmds.2012.837

فاطمه ملک نژاد؛ نسرین سرابی؛ سمیه شوریده یزدی