کلیدواژه‌ها = کیفیت زندگی
ارزیابی کیفیت زندگی دانشجویان دندانپزشکی علوم پزشکی مشهد در‌ ایام کرونا به وسیله پرسشنامه استاندارد WHOQOL-BREF

دوره 48، شماره 1، فروردین 1403، صفحه 487-497

10.22038/jmds.2023.23591

محمد پهلوان کاشی؛ مریم قره چاهی؛ علی فهیمیان؛ صابر بابازاده؛ ساجده نمایی قاسمی


بررسی روایی و پایایی نسخه فارسی پرسشنامه اثر ارتودنسی ثابت بر زندگی روزانه بیماران

دوره 47، شماره 2، تیر 1402، صفحه 115-123

10.22038/jmds.2023.65157.2166

صدف اکبری؛ رضا قربانی پور؛ محمد مهدی نقیبی؛ صدیقه شیخ زاده؛ همت قلی نیا


بررسی کیفیت زندگی وابسته به سلامت دهان در بیماران مبتلا به مالتیپل اسکلروزیس

دوره 45، شماره 4، دی 1400، صفحه 336-348

10.22038/jmds.2021.56054.2024

امیر حسن جهانتاش؛ الهام بابادی اوره گانی؛ مریم صادقی پور رودسری؛ محمد بهناز؛ مهشید نامداری


تأثیر درمان غیرجراحی پریودنتال بر شاخص کیفیت زندگی مرتبط با سلامت دهان

دوره 44، شماره 2، تیر 1399، صفحه 157-165

10.22038/jmds.2020.43858.1851

لیلا غلامی؛ رضا شهریاری؛ علیرضا انصاری مقدم