کلیدواژه‌ها = CBCT
بررسی ضخامت استخوان آلوئول در نواحی قدامی فکین در افراد دارای مال اکلوژن های کلاس I و کلاس III

دوره 47، شماره 4، آذر 1402، صفحه 421-431

10.22038/jmds.2023.69715.2251

مصطفی شهابی؛ فرزانه احراری؛ سید حسین حسینی زارچ؛ محمد جواد علوی


تأثیر فیلتر پردازش تصویرکنتراست معکوس در تشخیص تحلیل داخلی دندان های تک ریشه در توموگرافی کامپیوتری اشعه مخروطی (مطالعه آزمایشگاهی)

دوره 47، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 27-35

10.22038/jmds.2022.61056.2107

منصور جعفرزاده؛ علی حبیبی کیا؛ آرش دباغی؛ مهدی صباغیان؛ مهزیار سیحون؛ پویا کاویانپور


گزارش یک مورد سنگ بزاقی بزرگ بدون علائم بالینی در غده تحت فکی

دوره 35، شماره 4، دی 1390، صفحه 325-330

10.22038/jmds.2011.953

مهدی نیکنامی؛ سعید نظافتی؛ پژمان حدادی؛ سعید حاج محمدی