کلیدواژه‌ها = سایش
بررسی مقایسه ‏ای تأثیر دوازده نوع خمیردندان رایج مصرفی در ایران بر سایش مینای دندان

دوره 36، شماره 3، مهر 1391، صفحه 239-248

10.22038/jmds.2012.484

احمد مقاره عابد؛ مژگان ایزدی؛ مائده کاوه؛ محمد توکلی؛ جابر یقینی


بررسی آزمایشگاهی میزان سایش تارجیس در مقابل مینا، چینی و کامپوزیت

دوره 31، شماره 1,2، فروردین 1386، صفحه 105-110

10.22038/jmds.2007.1409

جلیل قنبرزاده؛ رضا گوهریان؛ حمید عتیقی