کلیدواژه‌ها = دهان
تعداد مقالات: 3
1. بررسی فراوانی بیان پروتئین P27 درکارسینوم سلول سنگفرشی دهان و مری

دوره 36، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 203-210

10.22038/jmds.2012.480

فاطمه شاهسواری؛ دنیا صدری؛ سیده سارا طبری


2. گزارش یک مورد نادر لنفوم غیرهوچکین اولیه در وستیبول فک بالا

دوره 36، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 165-172

10.22038/jmds.2012.830

سید امید مهدوی؛ نجمه السادات بوستانی؛ ندا غلامی؛ آتس سا پاک فطرت؛ نصرالله ساغروانیان