نویسنده = ������������ ��������
تعداد مقالات: 4
2. تدوین استانداردهای ارتقا کیفیت برنامه دندانپزشکی عمومی جمهوری اسلامی ایران

دوره 37، شماره 2، تیر 1392، صفحه 95-110

10.22038/jmds.2013.644

مجید اکبری؛ عباس مکارم؛ فخرالسادات حسینی؛ اکبر فاضل


3. بررسی سلامت دهان و دندان در بیماران کانون هموفیلی خراسان در سال 1383

دوره 32، شماره 2، تیر 1387، صفحه 161-168

10.22038/jmds.2008.1329

عباس مکارم؛ مریم طالبی؛ فاطمه مظهری؛ نیما کیانوش