نویسنده = ناصر سرگلزایی
تعداد مقالات: 2
1. اثرات دوران قاعدگی بر شاخص‏های پریودنشیوم

دوره 37، شماره 1، بهار 1392، صفحه 47-54

10.22038/jmds.2014.443

ناصر سرگلزایی؛ محمد حسن نجفی نشلی؛ مجیدرضا مختاری؛ نیره فصیحی فرد؛ الهام نیک؛ فاطمه فرازی


2. بررسی اثر پلی‏مورفیسم ژن سایتوکاین های پیش‏التهابی در بیماری پریودنتیت مهاجم ژنرالیزه

دوره 33، شماره 3، پاییز 1388، صفحه 231-240

10.22038/jmds.2009.1269

احمدرضا عبادیان؛ مهرداد رادور؛ حمیدرضا عرب؛ جلیل توکل افشاری؛ ناصر سرگلزایی؛ سلمان قره گزلو؛ اعظم بروک؛ مژگان شیرخانی