نویسنده = عبدالله جوان رشید
تعداد مقالات: 3
1. اجرا و ارزشیابی نرم افزار آموزشی زخم های دهانی با قابلیت اجرا بر روی تلفن های هوشمند

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 تیر 1400

10.22038/jmds.2021.18404

جواد سرابادانی؛ مجید صنعت خانی؛ امید ابوالحسنی؛ مائده شکری؛ مریم سادات دانشمند؛ عبدالله جوان رشید


2. بررسی شیوع و علل خارج سازی پیچ و پلاک در جراحی های ارتوگناتیک دانشکده دندانپزشکی مشهد در طی سالهای 97-1395

دوره 44، شماره 1، بهار 1399، صفحه 55-64

10.22038/jmds.2020.43705.1847

رضا شاه اکبری؛ سهند سمیعی راد؛ شیلان حسنعلی زاده؛ عبدالله جوان رشید