نویسنده = ������������ ����������
تعداد مقالات: 1
1. میگزوفیبروم ادنتوژنیک فک پایین همراه با دندان مولر سوم رویش نیافته - گزارش مورد

دوره 40، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 93-104

10.22038/jmds.2016.5814

مسعود حاتمی؛ آتس سا پاک فطرت؛ آدینه جوادیان لنگرودی؛ زهرا دلاوریان؛ امین راهپیما؛ نصرالله ساغروانیان؛ امیر حسین جعفریان