نویسنده = سید علی بنی هاشم راد
تعداد مقالات: 7
1. تأثیر دهان شویه کلرهگزیدین 12/0% بر میکروهاردنس و الاستیک مدولوس عاج و سمان دندان های کشیده شده در اثر پریودونتیت مزمن و سالم

دوره 45، شماره 3، مهر 1400، صفحه 230-236

10.22038/jmds.2021.54222.1992

سید علی بنی هاشم راد؛ سیده حوریه موسوی بندرآبادی؛ امیر رضا مکبری؛ احمد بنی هاشم؛ سارا مجیدی نیا


2. بررسی اثرات دهانشویه نانوداروی کورکومین بر التهاب لثه در ژنژیویت مزمن

دوره 43، شماره 3، مهر 1398، صفحه 253-262

10.22038/jmds.2019.13561

سید علی بنی هاشم راد؛ مجید رضا مختاری؛ مریم نیک اندیش؛ محمد صولتی؛ محمدحسین صادقی


3. مقایسه میزان مالون دی آلدئید (MDA) در بزاق بیماران مبتلا به پریودنتیت مزمن و افراد سالم

دوره 40، شماره 4، دی 1395، صفحه 317-324

10.22038/jmds.2016.7626

سیدعلی بنی هاشم راد؛ شادی ثقفی؛ کاظم فاطمی؛ محمد گرایلی؛ عبدالله جوان


5. بررسی رابطه بیماری پریودنتال با بیماری مزمن انسدادی ریه (COPD)

دوره 33، شماره 3، مهر 1388، صفحه 241-246

10.22038/jmds.2009.1270

کاظم فاطمی؛ سید علی بنی هاشم راد؛ محمد توحیدی؛ سید حسین حسینی


6. بررسی شاخص های پریودنتال در اختلالات افسردگی

دوره 32، شماره 3، مهر 1387، صفحه 189-194

10.22038/jmds.2008.1310

سید علی بنی هاشم راد؛ شادی ثقفی؛ محمود طباطبایی