نویسنده = سید علی بنی هاشم راد
تعداد مقالات: 6
1. بررسی اثرات دهانشویه نانوداروی کورکومین بر التهاب لثه در ژنژیویت مزمن

دوره 43، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 253-262

10.22038/jmds.2019.13561

سید علی بنی هاشم راد؛ مجید رضا مختاری؛ مریم نیک اندیش؛ محمد صولتی؛ محمدحسین صادقی


2. مقایسه میزان مالون دی آلدئید (MDA) در بزاق بیماران مبتلا به پریودنتیت مزمن و افراد سالم

دوره 40، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 317-324

10.22038/jmds.2016.7626

سیدعلی بنی هاشم راد؛ شادی ثقفی؛ کاظم فاطمی؛ محمد گرایلی؛ عبدالله جوان


4. بررسی رابطه بیماری پریودنتال با بیماری مزمن انسدادی ریه (COPD)

دوره 33، شماره 3، پاییز 1388، صفحه 241-246

10.22038/jmds.2009.1270

کاظم فاطمی؛ سید علی بنی هاشم راد؛ محمد توحیدی؛ سید حسین حسینی


5. بررسی شاخص های پریودنتال در اختلالات افسردگی

دوره 32، شماره 3، پاییز 1387، صفحه 189-194

10.22038/jmds.2008.1310

سید علی بنی هاشم راد؛ شادی ثقفی؛ محمود طباطبایی