نویسنده = ندا اسلامی
خواص مکانیکی و ضد میکروبی سمان گلاس آیونومر حاوی پروپولیس ایرانی

دوره 46، شماره 3، مهر 1401، صفحه 188-198

10.22038/jmds.2022.59140.2073

سید مصطفی ابطحی؛ رحیمه مهربان؛ حسین باقری؛ محسن فتحی نجفی؛ ندا اسلامی


مقایسه تأثیر آنتی باکتریال سه روش مختلف تمیز کردن ریتینرهای Hawley و Essix

دوره 46، شماره 3، مهر 1401، صفحه 211-221

10.22038/jmds.2022.61062.2108

مریم امیدخدا؛ نیلوفر نوری؛ هادی فارسیانی؛ کبری سلیمیان؛ ندا اسلامی


بررسی آزمایشگاهی اثر آنتی‏ میکروبیال فتوداینامیک تراپی روی استرپتوکوکوس موتانس

دوره 40، شماره 2، تیر 1395، صفحه 105-112

10.22038/jmds.2016.6687

فرزانه احراری؛ کیارش قزوینی؛ فاطمه مظهری؛ رضا فکرآزاد؛ ندا اسلامی؛ نیلوفر عمرانی


تاثیر دهانشویه های حاوری نانوذرات فلزی بر ثبات رنگ کامپوزیت رزین

دوره 39، شماره 1، فروردین 1394، صفحه 1-8

10.22038/jmds.2014.3601

فرزانه احراری؛ ندا اسلامی؛ رویا زمانی


ارزشیابی وضعیت آموزش در بخش سلامت دهان و دندانپزشکی اجتماعی دانشکده دندانپزشکی مشهد با کمک الگوی ارزشیابی سیپ CIPP در سال تحصیلی 93-91

دوره 38، شماره 4، دی 1393، صفحه 347-362

10.22038/jmds.2014.3312

عباس مکارم؛ ترانه موحد؛ جواد سرآبادانی؛ محمدتقی شاکری؛ تکتم اسدیان لالیمی؛ ندا اسلامی


بررسی تأثیر کاربرد دهانشویه سدیم فلوراید بر خصوصیات الاستیکی چین های الاستومری

دوره 32، شماره 3، مهر 1387، صفحه 199-206

10.22038/jmds.2008.1312

براتعلی رمضان زاده؛ نادیا حسن زاده؛ ندا اسلامی؛ محبوبه دهقانی محمدآبادی؛ حبیب الله اسماعیلی