نویسنده = مریم طالبی
تعداد مقالات: 3
1. بررسی تاثیر آلودگی بزاق بر ریزنشت سیلانت در سیستم‏های ادهزیو سلف‏اچ با اسیدیته مختلف

دوره 39، شماره 4، دی 1394، صفحه 343-350

10.22038/jmds.2015.5808

مریم طالبی؛ رسول صاحب علم؛ مریم مهرابخانی؛ نگار مختاری امیرمجد؛ گلناز ملیحی