نویسنده = ������������������ �������� ��������
تعداد مقالات: 5
1. بررسی آزمایشگاهی تاثیر روش های مختلف سمان کردن در گیر پست ریختگی

دوره 31، شماره 4، دی 1386، صفحه 307-314

10.22038/jmds.2007.1377

احمد قهرمانلو؛ تقی سالاری؛ تیمور قلعه نوئی؛ حبیب الله اسماعیلی


2. بررسی ارتباط درک زیبایی لبخند با شاخص های مرفومتریک آن در زنان دارای اکلوژن نرمال با و بدون سابقۀ ارتدنسی

دوره 30، شماره 3,4، مهر 1385، صفحه 191-200

10.22038/jmds.2006.1429

آرزو جهان بین؛ حسین پزشکی راد؛ حبیب الله اسماعیلی؛ صدیقه خوشدل


3. بررسی اثر جدا کننده دای (میکروفیلم) بر روی سختی سطحی دای گچی در شرایط مختلف

دوره 30، شماره 1,2، فروردین 1385، صفحه 79-86

10.22038/jmds.2006.1459

محمدرضا صابونی؛ اعظم السادات مدنی؛ حبیب الله اسماعیلی


4. بررسی رابطه بین طول و عرض دندان های سانترال و لترال ماگزیلا با شاخص های قابل اندازه گیری صورت

دوره 29، شماره 3,4، مهر 1384، صفحه 209-214

10.22038/jmds.2005.1485

فاطمه رستم خانی؛ نفیسه اسدزاده عقدایی؛ حبیب الله اسماعیلی


5. بررسی آزمایشگاهی اثر دمای سیلندر و لاینر بر ابعاد پست ریختگی در فلزات بیس

دوره 29، شماره 3,4، مهر 1384، صفحه 215-222

10.22038/jmds.2005.1486

محمد رضا صابونی؛ جلیل قنبرزاده؛ رضا گوهریان؛ حبیب الله اسماعیلی