نویسنده = رضا گوهریان
تعداد مقالات: 4
1. تاثیر فرول و نوع سمان بر استحکام شکست دندان های پست، کور و کراون شده

دوره 32، شماره 3، پاییز 1387، صفحه 183-188

10.22038/jmds.2008.1309

نفیسه اسدزاده عقدایی؛ رضا گوهریان؛ امین اسدالهی


3. مقایسه آزمایشگاهی ریزنشت یک نوع کامپوزیت چسبنده سازنده کور با آمالگام

دوره 31، شماره 4، زمستان 1386، صفحه 315-320

10.22038/jmds.2007.1378

اعظم السادات مدنی؛ رضا گوهریان؛ مجید رضا مختاری


4. بررسی آزمایشگاهی میزان سایش تارجیس در مقابل مینا، چینی و کامپوزیت

دوره 31، شماره 1,2، بهار 1386، صفحه 105-110

10.22038/jmds.2007.1409

جلیل قنبرزاده؛ رضا گوهریان؛ حمید عتیقی