نویسنده = فرامرز بابازاده
تعداد مقالات: 3
1. گزارش مورد: نوریلمومای دژنره داخل استخوان فک پایین در یک خانم 23 ساله

دوره 33، شماره 4، دی 1388، صفحه 353-360

10.22038/jmds.2009.1262

جهانشاه صالحی نژاد؛ فرامرز بابازاده؛ شادی ثقفی؛ رضا زارع محمود آبادی؛ علیرضا رجائی


2. مقایسه اثر مقادیر بالای آموکسی سیلین خوراکی با پنی سیلین تزریقی در درمان عفونت‏های حاد دندانی

دوره 33، شماره 3، مهر 1388، صفحه 197-206

10.22038/jmds.2009.1265

عباس جوادزاده بلوری؛ فرامرز بابازاده؛ مسعود شیعه زاده؛ زهره دلیرثانی


3. گزارش مورد : جابجا شدن دندان عقل مندیبل به فضای پتریگومندیبولار در حین کشیدن دندان

دوره 32، شماره 3، مهر 1387، صفحه 253-256

10.22038/jmds.2008.1319

مجید عشق پور؛ فرامرز بابازاده؛ علی اصغر حسین پور خرازی