نویسنده = سیّدمصطفی معظّمی
تعداد مقالات: 5
2. ریزنشت جینجیوالی در ترمیم های توام همرنگ دندان- اینسرت سرامیکی در دندانهای مولر شیری پالپوتومی شده

دوره 32، شماره 3، پاییز 1387، صفحه 229-236

10.22038/jmds.2008.1316

فاطمه مظهری؛ بهجت الملوک عجمی؛ سید مصطفی معظمی؛ فاطمه السادات سجادی