نویسنده = شهرزاد جوادی نژاد
تعداد مقالات: 3
1. مقایسه میزان ترس و اضطراب کودکان 6-3 ساله متعاقب در‌مان‌های دندانپزشکی سرپایی و تحت بیهوشی عمومی در شهر اصفهان

دوره 38، شماره 1، بهار 1393، صفحه 9-16

10.22038/jmds.2014.2134

سیدابراهیم جباری فر؛ ندا احمدی روزبهانی؛ شهرزاد جوادی نژاد؛ لیلا حسینی


2. بررسی روائی روش Willems بر اساس توالی تکامل دندان‏های مولر و پرمولر در افراد 3 تا 18 سال شهر اصفهان

دوره 37، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 291-300

10.22038/jmds.2013.1880

شهرزاد جوادی نژاد؛ روشنک غفاری؛ حمیده امروزی؛ کیانا صالح زاده اصفهانی


3. ارتباط بین شاخص توده بدنی و تکامل دندانی در کودکان 15-7 ساله شهر اصفهان-ایران در سال 1387

دوره 34، شماره 2، تابستان 1389، صفحه 109-116

10.22038/jmds.2010.1195

شهرزاد جوادی نژاد؛ مریم کرمی؛ نجمه هاشم نیا