دوره و شماره: دوره 34، شماره 1، بهار 1389 

مقاله پژوهشی

1. تعیین رابطه بین عرض مزیودیستال دندان سانترال فک بالا و فاصله بین مردمک‏ها

صفحه 1-6

ظفر مهدوی ایزدی؛ حسن آذان گو خیاوی؛ یلدا دادپور


2. بررسی پلی مورفیسم اینترلوکین 10 در کودکان مبتلا به ژنژویت

صفحه 7-14

پرویز ترک‏ زبان؛ حامد مرتضوی؛ حمیدرضا عبدالصمدی؛ رضا زارع محمودآبادی


4. بررسی تکامل دندان‏ها و شیوع آنومالی های دندانی در بیماران بتا تالاسمی ماژور

صفحه 25-32

لیلا خجسته پور؛ پریسا صالحی؛ حمیدرضا پاکشیر؛ زهرا خسروانی