دوره و شماره: دوره 34، شماره 2، تابستان 1389 

مقاله پژوهشی

1. بررسی میزان ریزنشت کامپوزیت خود باندشونده WetBond در حفرات کلاس V

صفحه 99-108

فرخ آصف زاده؛ مهدیه جمشیدیان؛ ناصر ولایی


4. ارزیابی لثه دندان‏های مولر شیری ترمیم شده با روکش Stainless steel یک مطالعه گذشته نگر

صفحه 125-134

محسن رمضانی؛ ناهید رمضانی؛ ماریه هنرمند؛ راحیل احمدی؛ محمد دریائیان؛ محمد علی حسینی


6. مقایسه تراوایی یک نو ع دستکش لاتکس ایرانی و دو نوع خارجی پس از یک بار استفاده

صفحه 143-152

بهجت الملوک عجمی؛ علیرضا صراف شیرازی؛ ترانه موحد؛ فرناز چهرازی