بررسی شیوع انواع فرنوم لبیال ماگزیلا و تاثیر آن بر دیاستم دندان های سانترال ماگزیلا در کودکان6-3 سال

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، بخش بیماری های دهان، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ساری، ایران

2 دانشجوی دندانپزشکی، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ساری، ایران

3 دندانپزشک، ساری، ایران

4 دانشیار، مرکز تحقیقات سرطان دستگاه گوارش، موسسه بیماری‌های غیر واگیر، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ساری، ایران

5 دانشیار، گروه دندانپزشکی کودکان، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ساری، ایران

10.22038/jmds.2024.24228

چکیده

چکیده
مقدمه: دیاستم میانی ماگزیلا یکی از مشکلات زیبایی است و یکی از عوامل ایجادکننده آن، نوع فرنوم لبیال ماگزیلاست. این مطالعه با هدف بررسی شیوع انواع مختلف  فرنوم لبیال ماگزیلا (از نظر مورفولوژیکی و نوع اتصال)و دیاستم میانی در دندان های شیری ماگزیلا در کودکان 3 تا 6 ساله انجام شد.
مواد و روش ها: طی این پژوهش توصیفی - مقطعی ، 342 کودک در مهدکودک‌های معرفی شده از سوی سازمان بهزیستی استان مازندران در شهرستان های ساری و نکا وارد مطالعه شدند. کودکان زیر نور کافی و در وضعیت عمودی توسط دپرسور زبان معاینه شدند. در صورت وجود دیاستم میدلاین ماگزیلا ، میزان آن به میلی متر اندازه گیری می شد . همچنین فرنوم لبیال ماگزیلا بر اساس محل اتصال به دسته های پاپیلاری ، مخاطی و لثه ای و بر اساس شکل به گروههای ندولار ساده و دو طرفه تقسیم بندی شد. مقایسه بین متغیرهای گروه بندی شده با آزمون کای اسکوئر و مقایسه بین متغیر های کمی با آزمون تی تست و آزمون ANOVA انجام شد. آنالیز داده‌ها با استفاده از نرم افزار SPSS ورژن 25 انجام شد.
یافته ها: در مجموع 17 % شرکت کنندگان اتصال پاپیلاری، 9/26 % اتصال مخاطی و 1/56 % اتصال لثه‌ای داشتند. با افزایش سن، شیوع اتصال پاپیلاری و مخاطی و لثه‌ای در کودکان بیشتر شد. این در حالی بود که اتصال لثه‌ای و مخاطی فقط در کودکان 4 ساله کمتر از کودکان 3 ساله بود ولی این میزان در کودکان 5 و 6 ساله افزایش یافت. شیوع هر سه نوع اتصال فرنوم لبیال ماگزیلا (پاپیلاری، مخاطی، و لثه‌ای) در پسران بیشتر از دختران بود. تمامی این تفاوت ها از نظر آماری معنی دار بود (001/0 = P ).
نتیجه گیری:  فرنوم لبیال ماگزیلا ساده بیشترین شیوع را در بین فرنوم ها داشت. افزایش سن باعث افزایش در  شیوع فرنوم لبیال ماگزیلا ساده، دو جانبه و با ندول در کودکان شد. اتصال لثه‌ای بیشترین شیوع را داشت. علاوه بر این، شیوع هر سه نوع اتصال فرنوم لبیال ماگزیلا (پاپیلاری، مخاطی، و لثه‌ای) در پسران بیشتر از دختران بود.
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Assessing the Prevalence of Maxillary Labial Frenulum Types as Well as Maxillary Midline Diastema in 3–6-year-old Children

نویسندگان [English]

 • maede salehi 1
 • tahereh molania 1
 • Melika Mollaei 2
 • amirreza tabarestani 2
 • fateme ghorbani 3
 • Mahmoud Moosazadeh 4
 • Azam Nahvi 5
1 Associate Professor, Department of Oral Medicine, School of Dentistry, Mazandaran University of Medical Sciences, Sari, Iran
2 Dentistry Student, Student Research Committee, School of Dentistry, Mazandaran University of Medical Sciences, Sari, Iran
3 Dentist, Sari, Iran
4 Associate Professor, Gastrointestinal Cancer Research Center, Non-Communicable Disease Institute, Mazandaran University of Medical Sciences, Sari, Iran
5 Associate Professor, Department of Pediatrics, School of Dentistry, Mazandaran University of Medical Sciences, Sari, Iran
چکیده [English]

Background: The presence of the maxillary midline diastema (MMD) is a common aesthetic concern in young children.  The type of the maxillary labial frenum can contribute to the development of MMD. The purpose of this study was to investigate the prevalence and of different types of maxillary labial frenum and MMD in children with primary dentition.
Methods and Materials: This cross-sectional descriptive study included children whom were recruited from kindergartens of Sari and Neka cities. Children were examined under sufficient light and in an upright position using a tongue depressor. If present, the MMD was measured and recorded in mm. The maxillary labial frena were categorized based on their connection (papillary, mucosal and gingival) as well as morphology (nodular, simple, and bilateral). Chi-square test, independent T-test and ANOVA were used for statistical analysis. Data analysis was done using SPSS version 25 software. P-value less than 0.05 was considered statistically significant.
Results: A total of 342 children, comprising 186 boys and 156 girls participated in this study. The prevalence of papillary, mucosal and gingival frenum attachments was 16.9%, 26.9% and 56.2%, respectively.  The prevalence of all types of attachments increased with age and was greater among boys compared to girls. This was while the gingival and mucosal connection was less common in 4-year-old children than in 3-year-old children, but this rate increased in 5- and 6-year-old children. All these differences were proven to be statistically significant (P = 0.001).
Conclusion: Simple maxillary labial frenum was the most common type. Increasing age caused an increase in the prevalence of simple, bilateral, and nodular maxillary labial frenum in children. Gingival attachment was the most common type. Moreover, the prevalence of all three types of maxillary labial frenum attachment was higher in boys than in girls.
 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Diastema
 • maxilla labial frenum
 • pres

مقدمه

وجود فضا میان سطوح پروگزیمال دندان‌های قدامی دیاستم نامیده می‌شود که اغلب به عنوان یک مشکل زیبایی و نیز مال اکلوژن در بزگسالان در نظر گرفته می‌شود. دیاستم میان دندان‌های سانترال در پلن میانی قوس فک بالا شایع‌تر است که دیاستم مرکزی، میانی، یا خط میانی نامیده می‌شود.(1) به بیانی دیگر، دیاستم میانی ماگزیلا (MMD) فضایی با عرض بیشتر از 5/0 میلی‌متر بین سطوح پروگزیمال دو ثنایای مرکزی تعریف شده است که این فاصله از لحاظ ظاهری قابل توجه است. MMD در حدود 50 درصد از کودکان بین 6 تا 8 سال رخ می‌دهد، اما اندازه و شیوع آن با افزایش سن کاهش می‌یابد. در این سن شیوع آن در زنان بیشتر است؛ با این حال، مردان در سن 14 سالگی میزان بیشتری از دیاستم را نشان میدهند.(2)

عوامل اتیولوژیک زیادی در ایجاد MMD نقش دارند که در حال حاضر توافقی بر روی یک عامل واحد وجود ندارد و دیاستم میانی به عنوان یک مشکل چند عاملی در نظر گرفته می‌شود. از عوامل اتیولوژیک MMD می‌توان به دیاستم فیزیولوژیکی (رشدی) خود محدود شونده، زمینه خانوادگی، مزیودنس، دندان لترال از دست رفته یا کوچکتر، مکیدن شست، تنفس دهانی، tongue thrust، سانترال انکیلوزه، ماکروگلوسیا، عدم تناسب دندانی آلوئولار، پاتولوژی میدلاین، شکاف آلوئولی، و پیرسینگ زبان اشاره کرد. ناهنجاری‌های فرنوم لبیال از دیگر عوامل اتیولوژیک MMD در نظر گرفته می‌شود (3, 4).  فرنوم یک ساختار آناتومیک مثلثی

شکل چین خورده است که گونه و لب‌ها را به مخاط آلوئولی/لثه و پریوستیوم متصل می‌کند و از غشا مخاطی،

 

بافت همبند و گاهی اوقات میوفیبرها تشکیل شده است.(5) بر اساس سطح اتصال الیاف، طبقه‌بندی‌های مختلفی در رابطه با فرنوم ماگزیلا پیشنهاد شده است، اما پذیرفته‌شده‌ترین طبقه بندی توسط Mirko و همکاران ارائه شده است که بسته به گسترش اتصال الیاف، فرنوم به اشکال مخاطی، لثه‌ای، پاپیلاری و نفوذ کننده به  پاپیلا تقسیم می‌شوند.(6) همچنین Mohan و همکاران بر اساس مورفولوژی فرنوم ماگزیلا، آن را به انواع مختلف طبقه بندی کردند که شامل فرنوم ساده، فرنوم تکتولبیال، فرنوم با گره، فرنوم با زائده، فرنوم با  nichum، فرنوم “Y” معکوس، فرنوم دوسویه و فرنوم سه سویه می‌باشد.(7)

فرنوم‌های غیرطبیعی که اغلب بین دندانهای ثنایا دیده
می شوند، می‌توانند باعث التهاب لثه، از بین رفتن پاپیلاها، تشکیل پاکت لثه و دیاستم شوند.
(8) با وجود اهمیت این مسئله، تاکنون مطالعاتی در رابطه با شیوع انواع مختلف فرنوم بر دیاستم انجام نشده است. از این رو، هدف از مطالعه پیش رو بررسی میزان شیوع انواع مختلف فرنوم لبیال و دیاستم میانی در دندان‌های شیری کودکان 3 تا 6 ساله بود.

 

مواد و روش ها

این مطالعه توصیفی-مقطعی بر روی کودکان سه تا شش ساله حاضر در مهدکودک‌های معرفی شده از سوی سازمان بهزیستی شهرستان نکا و ساری انجام شد.کودکانی که دارای بیماری‌های سیستمیک، ناهنجاری‌های مادرزادی، پوسیدگی در سانترال فک بالا ، تغییر در اندازه و شکل دندان‌های سانترال شیری فک بالا و همچنین کودکانی که انسیزور دائمی فک بالا رویش یافته بود، از مطالعه حذف شدند. نمونه‌های نهایی از بین کودکان واجد شرایط به روش تصادفی سیستماتیک انتخاب شدند. رضایت نامه آگاهانه قبل از شرکت در مطالعه از والدین یا قیم کودکان بصورت کتبی اخذ شد. ضمن اینکه موافقت کودک هم با مشوق‌هایی کسب شد تا همکاری وی جلب گردد.

معاینه نمونه‌ها توسط دانشجو سال آخر دندانپزشکی که توسط متخصص آموزش دیده بود، در زیر نور کافی و در وضعیت عمودی توسط دپرسور زبان صورت گرفت. اطلاعاتی نظیر مشخصات دموگرافیک فرد (نام، سن، جنس)، وجود یا عدم وجود دیاستم میانی ماگزیلا ( و اندازه‌گیری آن با خط‌کش میلی‌متری در صورت وجود)، به همراه نوع اتصال فرنوم لبی ماگزیلا (مخاطی، لثه‌ای، پاپیلاری،) در چک لیست هر بیمار ثبت شد. هر کدام از انواع اتصال فرنوم به شرح زیر تعریف شد (تصویر 1):

 1. مخاطی: زمانی که الیاف فرنوم تا محل اتصال mucogingival junction متصل می‌شوند
 2. لثه‌ای: زمانی که فیبرها در لثه چسبنده قرار می‌گیرند.
 3. پاپیلاری: زمانی که فیبرها تا پاپیلای بین دندانی گسترش می‌یابند.
 4. نفوذ کننده به پاپیلا: زمانی که الیاف فرنوم از آلوئولار پروسس عبور می‌کنند و تا پاپیلای پالاتین گسترش می‌یابند.(6)

 

شکل 1: انواع فرنوم بر اساس نوع اتصال. (a) مخاطی، (b) لثهای، (c) پاپیلاری، و(d) نفوذ کننده به پاپیلا (10)

انواع مورفولوژیکی فرنوم لبی بالا در افراد مورد مطالعه مشاهده شد که بر اساس آن‌ به انواع مختلف به شرح زیر طبقه‌بندی شدند:

 1. فرنوم ساده: تک، دوگانه و سه‌گانه (تصویر 2)
 2. فرنوم تکتولبیال: ساده، با ندول و با زائده (تصویر3)
 3. فرنوم با ندول: یک سوم لبی، یک سوم میانی، یک سوم آلوئولی و چندگانه (تصویر 4)
 4. فرنوم با زائده: یک سوم لبی، یک سوم میانی و یک سوم آلوئولی (تصویر 5)
 5. فرنوم با nichum، فرنوم «Y» معکوس، فرنوم دوجانبه، و فرنوم سه جانبه (تصویر 6) (7).

 

شکل2: فرنوم ساده: (a) تک، (b) دوگانه و (c) سه گانه

شکل 3: فرنوم تک لابیال: (a) ساده، (b) با ندول و (c) با زائده

شکل4: فرنوم با ندول: (a) یک سوم لبی، (b) یک سوم میانی، (c) یک سوم آلوئولی و (d) چندگانه

 

شکل5:فرنوم با زائده: (a) یک سوم لبی، (b) یک سوم میانی و (c) یک سوم آلوئولی

شکل6: انواع فرنوم جدید: (a) فرنوم با نیچوم،فرم y " "(c)
فرنوم دوجانبه، (
d)فرنوم سه‌جانبه

توصیف متغیرها با استفاده از درصد، میانگین، و انحراف معیار انجام شد. مقایسه بین متغیرهای گروهبندی شده با آزمون کای اسکوئر و مقایسه بین متغیر های کمی با آزمون تی تست و آزمون ANOVA انجام شد. آنالیز داده‌ها با استفاده از نرم افزار SPSS ویرایش 25 انجام شد.

 

نتایج

طی این مطالعه، 342 کودک 6-3 ساله مورد بررسی قرار گرفتند، که 4/54 درصد شرکت کنندگان پسر بودند. کودکان شش و چهار ساله به ترتیب بیشترین و کمترین تعداد را داشتند (جدول 1).

شیوع انواع فرنوم لبیال ماگزیلا براساس سن و جنس در کودکان ٣-٦ سال در جدول 2 آورده شده است. در مجموع، 1/87 درصدکودکان شرکت کننده در مطالعه حاضر، فرنوم لبیال ماگزیلا ساده، 2 درصد فرنوم دو جانبه و 8/10 درصد فرنوم با ندول داشتند. با افزایش سن، شیوع فرنوم لبیال ماگزیلای ساده، دو جانبه و با ندول در کودکان 6-3 سال افزایش می یافت و این تفاوت‌ها از نظر آماری معنی دار بود (044/0 = P ). علاوه بر این، شیوع انواع فرنوم لبیال ماگزیلا (ساده، دو جانبه، و با ندول) در پسران بیشتر از دختران بود ولی این تفاوت از نظر آماری معنادار نبود (816/0P=).

شیوع انواع فرنوم لبیال ماگزیلا براساس نوع اتصال در کودکان ٣-٦ سال در جدول 3 آورده شده است. طبق این جدول، 17% شرکت کنندگان اتصال پاپیلاری، 9/26 % اتصال مخاطی و 1/56 % نیز اتصال لثه‌ای داشتند. با افزایش سن شیوع اتصال پاپیلاری و مخاطی و لثه‌ای در کودکان بیشتر می‌شد. این در حالی بود که اتصال لثه‌ای و مخاطی در کودکان 4 ساله کمتر از کودکان 3 ساله ولی این میزان در کودکان 5 و 6 ساله افزایش یافت. تمامی این تفاوت ها از نظر آماری معنی دار بود (001/0 P=). از طرفی، شیوع هر سه نوع اتصال فرنوم لبیال ماگزیلا (پاپیلاری، مخاطی، و لثهای) در پسران بیشتر از دختران بود که این تفاوت از نظر آماری معنادار بود (001/0 P=). در بین افراد مورد مطالعه، موردی با فرنوم نفوذکننده به پاپیلا رویت نشد.

طبق جدول 4، اندازه دیاستم دندان‌های سانترال ماگزیلا در کودکان 6-3 سال،  03/1 ± 18/1 میلی متر بود. اندازه دیاستم دندان های سانترال ماگزیلا در پسران بیشتر از
دختران بود ولی این تفاوت از نظر آماری معنی دار نبود (098/0
P=). اندازه دیاستم بر حسب سن از نظر آماری تفاوت معنی داری نداشت ( 477/0 P= ).

 

 

 

 

 

جدول 1: توزیع فراوانی شرکت کنندگان بر حسب جنس و سن

سن

(سال)

مونث

تعداد(درصد)

مذکر

تعداد(درصد)

کل

تعداد(درصد)

 

P-value

3

18(8/42)

24(2/57)

42(100)

 

 

001/0>

4

23(4/88)

3(6/11)

26(100)

5

36(48)

39(52)

75(100)

6

79(7/39)

120(3/60)

199(100)

کل

156(6/45)

186(4/54)

342(100)

 

 

جدول 2: توزیع فراوانی انواع فرنوم لبیال ماگزیلا براساس سن و جنس در کودکان 6-3 سال

 

متغیر

مورفولوژِی

 

P-value

ساده

تعداد(درصد)

دو جانبه

تعداد(درصد)

با ندول

تعداد(درصد)

کل

تعداد(درصد)

 

 

 

سن

3

40(2/95)

1(4/2)

1(4/2)

42(100)

 

 

044/0

4

23(5/88)

0(0/0)

3(5/11)

26(100)

5

57(76)

3(6)

15(20)

75(100)

6

178(5/89)

3(5/1)

18(9)

199(100}

کل

298(1/87)

7(2)

37(9/10)

342(100)

 

جنس

مذکر

160(86)

4(2)

22(12)

186(100)

816/0

مونث

138(5/88)

3(9/1)

15(6/9)

156(100)

کل

298(1/87)

7(2)

37(8/10)

342(100)

 

جدول 3: توزیع فراوانی انواع فرنوم لبیال ماگزیلا براساس نوع اتصال در کودکان 6-3سال

 

متغیر

اتصال

 

پاپیلاری

تعداد(درصد)

مخاطی

تعداد(درصد)

لثه‌ای

تعداد(درصد)

کل

تعداد(درصد)

P-value*

 

 

سن

(سال)

3

4(5/9)

6(2/14)

32(3/76)

42(100)

 

 

001/0

4

11(3/42)

3(5/11)

12(2/46)

26(100)

5

12(16)

18(24)

45(6)

75(100)

6

31(5/15)

65(6/32)

103(9/51)

199(100)

کل

58(9/16)

92(9/26)

192(2/56)

342(100)

 

جنس

مذکر

35(9/18)

63(9/33)

88(2/47)

186(100)

 

 

001/0

مونث

23(8/14)

29(6/18)

104(6/66)

156(100)

کل

58(9/16)

92(9/26)

192(2/56)

342(100)

*کای اسکوئر

جدول 4: تعیین اندازه دیاستم دندان های سانترال ماگزیلا براساس سن در کودکان ٣-٦ سال

 

 

تعداد

انحراف معیار± میانگین

P -value

سن

3

42

85/0 ± 17/1

 

477/0*

4

26

06/1 ± 38/1

5

75

87/0 ± 04/1

6

199

11/1 ± 21/1

کل

342

03/1 ± 18/1

جنس

مذکر

186

05/1 ± 26/1

098/0**

مونث

156

01/1 ± 08/1

*آزمون آنالیز واریانس

** تی تست مستقل

 

 

بحث

طبق نتایجی که در مطالعه حاضر بدست آمد، 1/87 % کودکان شرکت کننده در مطالعه حاضر فرنوم لبیال ماگزیلای ساده، 2 % فرنوم دو جانبه، و 8/10 % فرنوم با ندول داشتند. در مطالعه Jonathan و همکاران(9) بین کودکان مبتلا به دیاستم خط میانی ماگزیلا، 6/52 درصد فرنوم ساده، و 9/35 درصد فرنوم تکتولبیال داشتند.

نتایج مطالعه حاضر نشان داد با افزایش سن شیوع فرنوم لبیال ماگزیلای ساده، دو جانبه، و با ندول در کودکان 6-3 سال به طور معناداری افزایش می‌یافت. این یافته با مطالعه سراج و همکاران(10) که بیان می کرد بین سن و فرنوم بالا رابطه معنی داری وجود ندارد، همخوانی نداشت. علت این تفاوت را می توان با حجم نمونه متفاوت در دو مطالعه مرتبط دانست.

در مطالعه حاضر شیوع فرنوم ساده در تمامی سنین مورد بررسی بیشتر از فرنوم دو جانبه و با ندول بود. این در حالی

 

بود که در مطالعه Jonathan و همکاران(9) فرنوم ساده در گروه سنی 12-10 سال و نوع تکتولابیال در گروه سنی 3 تا 5 سال شایع تر بود. این تفاوت احتمالا به علت نژاد و بازه سنی متفاوت در مطالعه بود.

طبق نتایج پژوهش حاضر، 17 % شرکت کنندگان اتصال پاپیلاری، 9/26 % اتصال مخاطی و 1/56 % نیز اتصال لثه‌ای داشتند. این نتیجه قابل مقایسه با مطالعه سراج و همکاران(10) می‌باشد. در مطالعه سراج و همکاران (10)، محل اتصال فرنوم در 9/52 درصد افراد، لثه‌ای، در 9/19 درصد افراد، مخاطی و در 8/18 درصد افراد، در پاپیلای بین دندانی و برای
 85/8 درصد افراد، در عمق پاپیلای پالاتالی مشاهده شد. در مطالعه دیگری که
 Jonathanو همکاران(9) انجام داد فرنوم لثه‌ای و پاپیلای اینسیزیو در کودکان 9-6 سال و گروه‌های سنی 5-3 سال شایع‌تر بود. مشخص شد که فرنوم ساده بیشتر در مخاط لثه و آلوئولی و نوع تکتولبیال بیشتر بصورت
 نفوذ کننده به پاپیلای انسیزیو است که با نتایج مطالعه حاضر همخوانی نداشت. با افزایش سن شیوع اتصال پاپیلاری، مخاطی، و لثه‌ای در کودکان بیشتر می‌شد. این در حالی بود که اتصال مخاطی و لثه‌ای در کودکان 4 ساله کمتر از کودکان 3 ساله ولی این میزان در کودکان 5 و 6 ساله افزایش
می‌یافت. تمامی این تفاوت‌ها از نظر آماری معنی دار بود.

طبق نتایج مطالعه حاضر، شیوع انواع فرنوم لبیال ماگزیلا (ساده، دو جانبه و با ندول) در پسران بیشتر از دختران بود؛ ولی این تفاوت از نظر آماری معنادار نبود. این یافته با مطالعه سراج و همکاران(10) همخوانی داشت، چرا که آن‌ها نیز به این نتیجه رسیدند که تفاوت معنی داری بین دو جنس از نظر شیوع انواع فرنوم لبی ماگزیلا وجود نداشت. در مطالعه Rajani و همکاران(11) نیز، هیچ تفاوتی از نظر جنسیتی در میان انواع مختلف فرنوم یافت نشد.

از طرفی طبق نتایج مطالعه حاضر شیوع هر سه نوع اتصال فرنوم لبیال ماگزیلا (پاپیلاری، مخاطی، و لثه‌ای) در پسران بیشتر از دختران بود که این تفاوت از نظر آماری معنادار بود. این نتایج که با مطالعه Rajani و همکاران(11) همخوانی نداشت چرا که  محدوده سنی افراد مورد مطالعه بیشتر از مطالعه حاضر بود که خود می تواند دلیلی بر ایجاد این ناسازگاری باشد.

قابل توجه است که در مطالعه Rajani انواع نفوذ کننده به  پاپیلا و پاپیلاری به طور قابل توجهی با الگوی کلاس III اسکلتی و دیاستم میانی ماگزیلا مرتبط بودند. شیوع انواع پاپیلاری و نفوذ کننده به  پاپیلا در الگوی اسکلتی کلاس III به طور قابل توجهی بیشتر بود.  (11) پیشنهاد می‌شود در مطالعات آینده، ارتباط بین فرنوم لبیال ماگزیلا با الگوی اسکلتی کودکان 6-3 ساله بررسی شود.

طبق نتایج مطالعه حاضر میانگین اندازه دیاستم دندان های سانترال ماگزیلا در کودکان 6-3 سال،  حدود 1 میلی متر بود. در مطالعه Jonathan و همکاران(9) اکثر کودکان دیاستم میانی ماگزیلا بیشتر از 5/0 میلی متر داشتند. برای ارزیابی بیشتر دیاستم میانی ماگزیلا، کودکان به سه گروه خفیف (5/0 تا 5/1
میلی متر)، متوسط
​​(6/1 تا 5/2 میلی متر) و شدید (بیش از 5/2 میلی متر) تقسیم شدند که مشخص شد شیوع دیاستم خط وسط در گروه سنی 6 تا 9 سال بیشتر بود. (9) این در حالی بود که در مطالعه حاضر شیوع و اندازه دیاستم بر حسب سن از نظر آماری تفاوت معنی داری نداشت. اندازه دیاستم دندان‌های سانترال ماگزیلا در پسران بیشتر از دختران بود، ولی این تفاوت از نظر آماری معنی دار نبود.

در مطالعه دیگری که Sękowska وهمکاران(12) انجام دادند، اتصال فرنولوم لب بالا در دو گروه از بیماران بزرگسال بررسی شد: گروه مورد با دیاستم و گروه کنترل بدون دیاستم. نوع اتصال نرمال فرنوم (مخاطی یا لثه‌ای) برای گروه بدون دیاستم معمول بود، اما فرنوم بزرگ شده (پاپیلاری یا نفوذ کننده به پاپیلا) مشخصه گروه دیاستم بود. نوع فرنوم تاثیر معنی داری بر عرض دیاستم داشت. دیاستم کوچک
 (
2 میلی متر) اغلب با فرنوم طبیعی رابطه داشت. فرنوم بزرگ در دیاستم بزرگ (بیش از 2 میلی متر) مشاهده شد. شایع ترین نوع فرنوم در بیماران مبتلا به دیاستم از نوع پاپیلاری و نفوذ کننده به پاپیلا بود. نوع اتصال فرنوم لب بالایی بر اندازه دیاستم تأثیر دارد که این نتایج قابل مقایسه با

نتایج مطالعه حاضر می‌باشد. از آنجایی که مطالعه
 
Sękowska (12) بر روی بزرگسالان انجام شد، پیشنهاد
می‌شود پژوهش‌های بعدی ارتباط بین اندازه دیاستم و نوع اتصال فرنوم را در کودکان 6-3 ساله نیز مورد بررسی قرار دهند.

 

نتیجهگیری

در مجموع، 1/87 % کودکان شرکت کننده در مطالعه حاضر فرنوم لبیال ماگزیلا ساده، 2 % فرنوم دو جانبه، و
 8/10 % فرنوم با ندول داشتند. افزایش سن باعث افزایش در  شیوع فرنوم لبیال ماگزیلا ساده، دو جانبه و با ندول در کودکان می
شد. در مطالعه حاضر  17 % شرکت کنندگان اتصال پاپیلاری، 9/26 % اتصال مخاطی و 1/56 % نیز اتصال لثه‌ای داشتند. نتایج همچنین نشان داد شیوع هر سه نوع اتصال فرنوم لبیال ماگزیلا (پاپیلاری ، مخاطی و لثه‌ای) در پسران بیشتر از دختران بود که این تفاوت از نظر آماری معنادار بود.

 

تقدیر و تشکر

مقاله حاضر مستخرج از پایان‌نامه دکتری خانم فاطمه قربانی با کد 8702 می‌باشد. از همکاری معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی مازندران در حمایت از این طرح تشکر می‌گردد.

تضاد منافع

هیچ تضاد و منافعی وجود ندارد.

 1. Azzaldeen A, Muhamad A-H. Diastema closure with direct composite: architectural gingival contouring. J Adv Med Dent Sci Res 2015;3(1):134-39.
 2. Gupta S. Maxillary midline diastema: a contemporary review. EMS Dent J 2018;1(1):1-12.
 3. Seraj B, Shahrabi M, Masoumi S, Jabbarian R, Manesh AA, Fini MB. Studying maxillary labial frenulum types and their effect on median diastema in 3–6-year-old Children in Tehran Kindergartens. World J Dent 2019;10(2):93-7.
 4. Jaija AMZ, El-Beialy AR, Mostafa YA. Revisiting the factors underlying maxillary midline diastema. Scientifica 2016;2016.
 5. Townsend JA, Brannon RB, Cheramie T, Hagan J. Prevalence and variations of the median maxillary labial frenum in children, adolescents, and adults in a diverse population. Gen Dent 2013;61(2):57-60.
 6. Mirko P, Miroslav S, Lubor M. Significance of the labial frenum attachment in periodontal disease in man. Part I. Classification and epidemiology of the labial frenum attachment. J Periodontol 1974;45(12):891-4.
 7. Mohan R, Soni PK, Krishna MK, Gundappa M. Proposed classification of medial maxillary labial frenum based on morphology. Dental hypotheses 2014;5(1):16-20.
 8. Tanik A, Çiçek Y. Evaluation of the distance between the central teeth after frenectomy: a randomized clinical study. Eur Oral Res 2021;55(2):99-103.
 9. Jonathan P, Thakur H, Galhotra A, Galhotra V, Gupta N. Maxillary labial frenum morphology and midline diastema among 3 to 12-year-old schoolgoing children in Sri Ganganagar city: A cross-sectional study. J Indian Soc Pedod Prev Dent 2018;36(3):234.
 10. Seraj B, Shahrabi M, Masoumi S, Jabbarian R, Manesh AA, Fini MB. Studying maxillary labial frenulum types and their effect on median diastema in 3–6-year-old Children in Tehran Kindergartens. World 2019;10(2):94.
 11. Rajani ER, Biswas PP, Emmatty R. Prevalence of variations in morphology and attachment of maxillary labial frenum in various skeletal patterns-A cross-sectional study. J Indian Soc Periodontol 2018;22(3):257.
 12. Sękowska A, Chałas R. Diastema size and type of upper lip midline frenulum attachment. Folia Morphol 2017;76(3):501-05.