بررسی آگاهی دانشجویان سال آخر دندانپزشکی یزد در رابطه با حوادث حین درمان ریشه در سال 1400


عنوان مقاله [English]

س

نویسندگان [English]

  • م م
  • م م
  • م م

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 24 فروردین 1401
  • تاریخ دریافت: 24 فروردین 1401
  • تاریخ پذیرش: 24 فروردین 1401
  • تاریخ اولین انتشار: 24 فروردین 1401