افزایش غلظت سایتوکایین های IL-6 و IL-1a و IL-1b و کاهش غلظت TGB-B در شیار لثه و پلاسمای افراد واکسینه شده Covid-19


عنوان مقاله [English]

ی

نویسندگان [English]

  • م م
  • م م
  • م م
  • م م

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 24 فروردین 1401
  • تاریخ دریافت: 24 فروردین 1401
  • تاریخ پذیرش: 24 فروردین 1401
  • تاریخ اولین انتشار: 24 فروردین 1401