مقایسه تأثیر آنتی باکتریال سه روش مختلف تمیز کردن ریتینرهای هالی و Essix


عنوان مقاله [English]

س

نویسندگان [English]

  • س س
  • م م
  • م م
  • م م
  • م م

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 14 مهر 1400
  • تاریخ دریافت: 14 مهر 1400
  • تاریخ پذیرش: 14 مهر 1400
  • تاریخ اولین انتشار: 14 مهر 1400