تاثیر آموزش در توانایی دانشجویان دندانپزشکی در تشخیص تحلیل خارجی ریشه مولرهای شیری ماگزیلا


عنوان مقاله [English]

س

نویسندگان [English]

  • م م
  • م م
  • م م
  • م م
  • م م
  • م م

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 17 فروردین 1401
  • تاریخ دریافت: 17 فروردین 1401
  • تاریخ پذیرش: 17 فروردین 1401
  • تاریخ اولین انتشار: 17 فروردین 1401