بررسی سمیت سلولی سیلر Endoseal MTA به عنوان ماده ترمیم کننده پرفوراسیون کانال ریشه، بر روی سلول های فیبروبلاست لثه و مقایسه آن با ProRoot MTA ایرانی و CEM توسط تست MTT


عنوان مقاله [English]

س

نویسندگان [English]

  • م م
  • م م
  • م م
  • م م
  • م م

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 22 اسفند 1400
  • تاریخ دریافت: 22 اسفند 1400
  • تاریخ پذیرش: 22 اسفند 1400
  • تاریخ اولین انتشار: 22 اسفند 1400