بررسی ارتباط بین عادات رسانه ای با اضطراب و ترس در دندانپزشکی در افراد 6 تا 15 سال


عنوان مقاله [English]

س

نویسندگان [English]

  • م م
  • م م
  • م م

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 22 اسفند 1400
  • تاریخ دریافت: 22 اسفند 1400
  • تاریخ پذیرش: 22 اسفند 1400
  • تاریخ اولین انتشار: 22 اسفند 1400