بررسی سواد سلامت دهان با استفاده از پرسشنامه Oral Health Literacy-Adult Questionnaire و ارتباط آن با شاخص های کلینیکی و رفتارهای سلامت دهان در بیماران دندانپزشکی


عنوان مقاله [English]

s

نویسندگان [English]

  • s s
  • s s
  • s s

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 10 بهمن 1400
  • تاریخ دریافت: 10 بهمن 1400
  • تاریخ پذیرش: 10 بهمن 1400
  • تاریخ اولین انتشار: 10 بهمن 1400